Slander – your entry ticket to prison?

July 2011

Hlavním tématem letního vydání EXTRA Ligových novin je svoboda projevu jako základního kamene svobodné společnosti a problematika trestání pomluvy. Stěžejní otázkou je to, zda má být pomluva trestným činem, nebo ji mají soudy řešit pouze v občanskoprávních řízeních.

Download [PDF, 2.01 MB]