Lidskoprávní Moot Court

Celostátní soutěž týmů studentů práv, která nabízí souboj argumentů v simulovaném soudním procesu

Studenti změří síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se témat, kterým se v Lize lidských práv věnujeme. Na hodnocení se podílejí soudci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.

 

Případ

Mentálně znevýhodněné matce se narodila dcera Ema. Kvůli tomu, ale i pro slabší socio-ekonomické zázemí rodičů dozoroval na jejich péči OSPOD. Poté, co Emu na rodinné oslavě pokousal pes, rozhodl soud na návrh OSPODu o přechodné pěstounské péči. Rodiče však Emu milují a chtějí ji rychle získat zpět.“

Má se Ema vrátit k rodičům, nebo zůstat u pěstounů?

Jak se přihlásit?

 • členem soutěžního týmu se může stát pouze student, který navštěvuje některou z forem studia na právnické fakultě kterékoliv vysoké školy v České republice
 • týmy musí být složeny minimálně ze dvou a maximálně ze čtyř členů
 • neplatíte žádný registrační poplatek
 • přihlášky posílejte do 31. října 2019 na e-mail lpmoot@llp.cz

Harmonogram soutěže

 • přihlašování do 31. 10. 2019
 • termín odevzdání písemných podání – 11. 11. 2019
 • fakultní kola se uskuteční v listopadu a prosinci 2019:
  • Brno – 6. prosince 2019 
  • Olomouc – 22. listopadu 2019
  • Praha – 22. listopadu 2019
 • finále na Ústavním soudu se uskuteční 6. března 2020

Porota

Závěrečné kolo na Ústavním soudu bude rozhodovat porota ve složení:

 • Kateřina Šimáčková – soudkyně Ústavního soudu ČR
 • Lubomír Ptáček – soudce Nejvyššího soudu ČR
 • Zuzana Candigliota – advokátka a právnička Ligy lidských práv
 • na finálový souboj porotu doplní také Vojtěch Šimíček – soudce Ústavního soudu ČR

Ke stažení

Podívejte se na reportáž z prvního ročníku, vytvořte tým a přihlaste se!

Fakultní koordinátoři

 • Právnická fakulta MU Brno | JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
 • Právnická fakulta UP Olomouc | Mgr. Zdeněk Červínek
 • Právnická fakulta UK Praha | JUDr. Jan Exner

Informace a fotogalerie z předchozích ročníků:

Soutěž pořádá Liga lidských práv ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Děkujeme partnerům