Odečtení daru z daní

Děkujeme za váš dar a rádi vám na něj vystavíme potvrzení.

Potvrzení o darech za předchozí kalendářní odesíláme automaticky všem dárcům na přelomu ledna a února. Pokud Vám nedorazí, ozvěte se nám prosím na email info@llp.cz a přilože tyto údaje (nemusíte se bát jejich zneužití, u nás jsou v bezpečí):

  • Jméno a příjmení
  • Součet všech darů pro naši organizaci za předchozí kalendářní rok
  • Adresu trvalého bydliště

Jak nejlépe využít potvrzení o daru

Jak si dar odečíst z daní

  • Fyzické osoby

(§ 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2015 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

  • Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec 2015 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.