Kdo jsme

Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice

Jsme nevládní nezisková organizace – spolek, který hájí práva a svobody těch, kteří se nemohou bránit. Usilujeme o změnu legislativy a praxe institucí a upozorňujeme na porušování lidských práv a svobod. Informujeme a vzděláváme odbornou i laickou veřejnost.

Naší vizí je

… Spravedlivá společnost, která respektuje svobodu jednotlivce, zajištuje jeho důstojný život a dává každému příležitost podílet se na věcech, které se ho týkají.

Stanovy

Aktuální stanovy našeho spolku si můžete stáhnout zde.

Členové spolku

Zuzana Candigliota, Kateřina Červená, Zuzana Durajová, Šárka Dušková, Martin Dutkiewič, Petr Jeřábek, Ivo Keisler, Katarína Krahulová, Denisa Kramářová, Magda Kucharičová, Olga Kusá, Veronika Lapšanská, Kateřina Mášová, Lea Mentlíková, Sandra Pašková, Dan Petrucha, Helena Pravdová, Kristýna Srncová, Matěj Stříteský, Monika Tannenbergerová, Dagmar Veselá, Marek Zemský.

Členové výboru (statutární zástupci)

Zuzana Candigliota, Dan Petrucha

Členové rady

Magda Kucharičová, Hana Vosmíková

Naše hodnoty

NEZÁVISLOST

Vždy usilujeme o změnu nevyhovujících zákonů a přístupů a nebojíme se kritizovat práci státních orgánů. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou a s našimi návrhy na změnu legislativy oslovujeme všechny strany zastoupené v parlamentu. Přestože zcela neodmítáme finance z veřejných rozpočtů, nejsme na nich závislí.

POMOC

Pomáháme lidem orientovat se v záplavě paragrafů, aby znali svá práva a v případě jejich porušení se uměli účinně bránit. Prostřednictvím telefonu, emailu a internetové poradny zodpovíme každoročně stovky dotazů. Bezplatně podáváme pomocnou ruku při řešení lidskoprávních soudních sporů. Vydali jsme řadu manuálů, v nichž radíme laikům i odborníkům, jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem, jak se dohodnout bez soudu nebo jaká práva mají pacienti.

ODBORNOST

Díky odborným znalostem dosahujeme při ochraně lidských práv úspěchů. Ke všemu, co děláme, ke každému, s kým spolupracujeme, přistupujeme profesionálně. Vypracováváme analýzy, publikujeme odborné články, školíme odborníky, připomínkujeme zákony, vydáváme stínové zprávy pro orgány OSN. Naši zaměstnanci jsou členy výborů Rady vlády České republiky pro lidská práva.

VYTRVALOST

Ochrana lidských práv je často během na dlouhou trať. Změně systému nebo úspěšně uzavřenému případu často předchází série zdlouhavých procesů na poli justice a legislativy. Již deset let se například věnujeme problematice nezákonných sterilizací žen. Po pěti letech jsme dosáhli toho, že se vláda poškozeným ženám omluvila. Několik žen již díky nám bylo odškodněno a do nového zdravotnického zákona jsme prosadili změnu v pojetí informovaného souhlasu.

NESTRANNOST

Při posuzování jednotlivých případů a kauz necháváme osobní sympatie a názory stranou. Jsme přesvědčeni, že není možné se dívat jinam, když jsou porušována lidská práva, byť by šlo o radikály či extremisty. Vždy nám jde o rovnováhu. Jsme připraveni pomoci tam, kde je svoboda nejvíce ohrožena.

VÝSLEDKY

Naše práce přináší výsledky nejen jednotlivcům, ale i celé společnosti. Obětem porušování lidských práv jsme již pomohli v desítkách případů získat odškodnění v řádech milionů. Po vyhraném soudním sporu naší klientky s psychiatrickou léčebnou změnili zákonodárci v roce 2006 dosud nejednoznačnou legislativu, která od té doby zaručuje všem pacientům právo na přístup k jejich zdravotnické dokumentaci.

EFEKTIVITA

Vždy, když pomáháme a radíme jednotlivcům, zvažujeme, jak získané poznatky efektivně využít pro dobro všech. Zaměřujeme se především na prevenci porušování lidských práv. Naším cílem tak není, aby v dětských domovech bylo více hraček, ale bojujeme za to, aby děti v ústavech pokud možno nekončily vůbec.

TRANSPARENTNOST

Otevřeně komunikujeme v rámci našeho týmu i navenek. Snažíme se, aby lidé věděli, co děláme a proč. Transparentní je i naše financování, které je každoročně ověřeno auditorem. Naším cílem je, aby otevřená a transparentní byla i česká policie. Prosazujeme proto vytvoření nezávislého orgánu, který by vyšetřoval trestné činy policistů a strážníků.

ODVAHA

Odvaha je v boji za lidská práva podmínkou. Proto stojíme vždy na straně těch, kteří nejsou lhostejní ke zneužívání moci a nebojí se ozvat. Certifikátem Férová škola oceňujeme ředitele a kantory, kteří mají odvahu vzepřít se zažité segregaci a přijímají všechny děti bez ohledu na jejich zdravotní či sociální handicap. Do projektu se zapojilo již třicet škol z celé republiky.

SVOBODA

Svobodu považujeme za jednu z našich nejdůležitějších hodnot. Velmi kriticky jsme se proto stavěli vůči nedávno zrušenému systému zbavování způsobilosti k právním úkonům. Bojujeme také proti porušování práv na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v ústavech. Zastáváme se shromažďovacího práva či svobody projevu.

SPRAVEDLNOST

Spravedlnost by měla být cílem nejen pro nás, ale i pro soudy a soudce. Jedním z nejpalčivějších problémů současné justice jsou však stále průtahy v soudních řízeních. Jejich důsledkem je nejistota zúčastněných stran, která podlamuje důvěru občanů v právo i ve schopnost soudu spravedlivě rozhodnout. Naši právníci poskytují rady, jak se proti průtahům bránit, a pomáhají klientům získat za průtahy odškodnění.

SPOLUPRÁCE

Týmový duch je nám vlastní jak uvnitř Ligy, tak i navenek. Vždy se snažíme nejdříve spolupracovat. Přestože v zájmu změny nevyhovujících pořádků musíme mnohdy ostře poukazovat na nedostatky, víme, že vždy nám bude nasloucháno více, když nabídneme i řešení problému. Liga je členem řady koalic, unikátní je zejména naše členství v Mezinárodní federaci lidských práv (FIDH).