LARP – V kůži pacienta psychiatrické léčebny

Zabouchnuté dveře sesterny.

Proč musím stále klepat a čekat?

Ve frontě. Otvírám ústa. Polykám prášek.

Nevěří mi.

Otvírám ústa. Kontrolují.

Další. Nuda.

Šeď jídelny. Televize běží dál.

Proč jsem tady?

 

Zajímá Vás situace pacientů v českých psychiatrických léčebnách?

Chcete zjistit, jak se cítí? Prožít příběh sepsaný z vyprávění pacientů a jejich důvěrníků?

Máte zájem zapojit se do diskuze o možnostech změny přístupu k lidem s duševním onemocněním?

Přihlaste se

Nejbliž LARP se uskuteční v Praze o víkendu 13. – 14. února 2016. Přihlásit se můžete zde. Účast na LARPu je zdarma.

Co je to vlastně ten larp?

Larp (z anglického Live Action Role Play) je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé svými činy představují činy svých postav. Účastníci reagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným. Pro larp je typické, že nemá žádné publikum a jeho smyslem je zejména zážitek účastníků.

Larp pořádá Liga lidských práv a Centrum podpory transformace jako součást projektu „Na vlastní kůži – Destigmatizace psychiatricky nemocných pomocí předávání zkušeností“ (reg. č.: CZ.11/MGS/048) v rámci výzvy pro Malá grantová schémata Programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, financovaného z Norských fondů.