Restorativní přístupy k protiprávní činnosti dětí

Cílem této komparativní analýzy je především zmapovat systémy soudnictví ve věcech mládeže vybraných zemí, a to s důrazem na míru uplatnění konceptu restorativní justice ve vztahu k dětem a mladistvým. Cílem je též představit konkrétní restorativní techniky, které se v těchto státech využívají, způsob jejich zakotvení v legislativě, zákonné podmínky pro jejich využití i dopad, které v případě úspěchu budou mít na výsledek celého řízení o protiprávním činu dítěte či mladistvého. Analýza současně přináší i podrobnější přehled historického vývoje systémů soudnictví ve věcech mládeže a usiluje o to v něm nalézt a následně pojmenovat trendy společné všem mapovaným zemím. Získané poznatky jsou dávány do souvislosti zejména s českým systémem soudnictví ve věcech dětí mladších 15 let, avšak svůj přesah nacházejí jistě i ve vztahu k systému ve věcech mladistvých. Věříme, že analýza může být v diskuzi o podobě českého systému soudnictví ve věcech mládeže cenným zdrojem informací o dobré praxi a naopak i řešeních protiprávní činnosti mládeže, která se v praxi ukázala jako neúčinná.

Download [PDF, 2.88 MB]