„Ideál“ versus „noční můra“: představy studentů učitelství o žácích

V příspěvku autorky sledovaly, jaká je představa studentů pedagogiky o „ideálním žákovi“ a žákovi, který je pro budoucí učitele „noční můrou“. Výzkum volně navazuje na výzkumné šetření „Představa učitelů o kvalitách ideálního žáka jako předpoklad ovlivňující učitelovo očekávání a hodnocení“, kde informanty bylo 36 učitelů působících na různých typech škol. Představy studentů autorka vzájemně porovnávala a v závěru poukazuje na souvislosti, které ovlivňují efektivní vzdělávání romských dětí. 

Autoři:  Tennenbergerová, Obrovská, Kusá

Publikováno: sborník Soc Pef Pdf MU