Výsledek odvolání v případě protiprávní sterilizace

18. ledna 2007

Vrchní soud stejně jako ostravský soud znovu zamítl návrh na peněžité zadostiučinění poškozené. Odůvodnil to tím, že nárok je již promlčen. Otázka promlčitelnosti tohoto nároku již dlouhou dobu rozděluje českou právnickou obec. Vrchní soud dlouhodobě zastává názor, že po uplynutí tříleté promlčecí doby již poškozený nemůže žádat peněžité zadostiučinění, ale pouze omluvu. Oproti tomu Nejvyšší soud ČR už rozhodl, že k promlčení v tomto případě dojít nemůže. V důsledku tohoto odborného sporu zůstávají občané včetně paní Ferenčíkové v právní nejistotě. Paní Ferenčíková proto podá dovolání k Nejvyššímu soudu a doufá, že tak napomůže i dalším obětem zásahů do fyzické integrity na cestě ke spravedlnosti a definitivnímu sjednocení právního názoru soudců v této otázce.

Bez ohledu na rozhodnutí Nejvyššího soudu bude Liga i nadále v souladu s doporučeními veřejného ochránce práv z prosince 2005 a Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen při OSN ze srpna 2006 usilovat o to, aby se česká vláda omluvila všem obětem nucené sterilizace z doby komunismu a rovněž obětem protiprávní sterilizace v devadesátých letech a počátku tohoto století. Součástí omluvy by měl být i návrh mechanismu finančního odškodnění obětí. Liga se v nejbližší době obrátí s touto otázkou na Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace (CERD) a Výbor pro lidská práva (HRC) při OSN. Uvedené instituce budou posuzovat dodržování lidských práv v České republice v tomto roce v březnu (CERD) a červenci (HRC).