Setkání sterilizovaných žen proběhlo ve znamení vzájemné solidarity

8. dubna 2008

Na konci minulého týdne se v Ostravě uskutečnilo setkání nezákonně sterilizovaných žen z České republiky a Slovenska.
Asi dvě desítky žen, z nichž většina přijela ze Slovenska, se sešly, aby si vyjádřily vzájemnou podporu. Ženy hovořily zejména o potřebě vytrvale upozorňovat na protizákonné praktiky páchané na romských ženách v minulých letech, a předejít tak do budoucna podobnému zacházení. Sterilizované ženy se kvůli svému boji musí vyrovnávat rovněž s určitým tlakem médií a popularitou, která s sebou zvláště na Slovensku nese další nepříjemné zkušenosti. Mediálně zkresleným obrazem jejich osobního příběhu počínaje a útoky ze stran anonymních jednotlivců konče.
České ženy projevily rozhořčení nad tím, že ačkoli veřejný ochránce práv již na konci roku 2005 konstatoval, že v ČR k nezákonným sterilizacím docházelo, vláda se i přes mezinárodní kritiku tímto problémem dosud nezabývala. Na Slovensku je situace bohužel ještě horší a na politické úrovni otázka nedobrovolných sterilizací téměř úplně absentuje.