Navštivte nový tematický web Ligy: www.ferovaskola.cz

6. května 2008

Liga lidských práv spustila 6. 5. 2008 webové stránky Férové školy. Na www.ferovaskola.cz naleznete kompletní informace k certifikátu Férová škola včetně standardů, procesních pravidel, inspirativních námětů a kurikulární části. Dále pak údaje o komisi, elektronickou přihlášku, seznam škol, které o Certifikát zažádaly a v budoucnu také seznam škol certifikovaných.
Učitelům a ředitelům škol nabízíme na stránkách Férové školy exkluzivně kurzy Právní pancíř ředitele školy, Právní KPZ pedagogického pracovníka a kurz Poznej svá práva, máš na to právo.
V sekci média budeme postupně zveřejňovat jak všechny tiskové zprávy a další materiály pro novináře, tak informace o Férové škole, které se objevily v médiích. Těšit se můžete na zajímavé rozhovory s tvůrci Certifikátu, ministrem školství, komisaři Férové školy a dalšími odborníky, kteří mají k tématu inkluzivního vzdělávání a systému základního školství, co říci.
Aktuality, materiály ke stažení, fotografie, to všechno je vám k dispozici na Férové škole.