Liga školí studenty, jak radit pacientům

16. října 2008

Ve středu 15. října 2008 proběhlo na Právnické fakultě UP v Olomouci úvodní školení o právech pacientů. Tříhodinového vzdělávacího bloku se zúčastnilo 14 studentek a studentů právní kliniky. Vedle nácviku rozhovoru s klientem se studenti praktickou formou seznámili s právní úpravou přístupu do zdravotnické dokumentace, informovaného souhlasu, povinného očkování nebo např. náhrady škody na zdraví. Studenti se zapojují do studentské právní poradny a pod vedením právníků Ligy budou řešit i problémy, se kterými se na centrum obrátí pacienti.

V rámci projektu „Férová nemocnice“ se Liga vedle dalšího snaží zvýšit přístup pacientů k informacím o tom, jaká mají práva a jak mohou svá práva vymoci. Ve spolupráci s olomouckou právnickou fakultou tak Liga posílí své působení i na region Střední Morava.