Nárok na odškodnění za protiprávní sterilizaci označil soud za promlčený

5. listopadu 2008

Brno – 5. listopadu 2008 – Ve věci protiprávní sterilizace paní Ivety Červeňákové dnes Vrchní soud v Olomouci potvrdil, že Městská nemocnice v Ostravě postupovala nezákonně, odškodnění však oběti nepřiznal. Podle Vrchního soudu v Olomouci nemá kvůli tříleté promlčecí lhůtě paní Červeňáková na finanční odškodnění nárok. Za trvalou fyzickou i psychickou újmu by tedy žena měla obdržet od Městské nemocnice v Ostravě pouze omluvu.
Krajský soud v Ostravě v říjnu loňského roku rozhodl, že Ivetě Červeňákové, kterou lékaři bez jejího souhlasu sterilizovali, náleží odškodné za způsobenou fyzickou a psychickou újmu ve výši půl milionu korun a omluva. Soudce Otakar Pochmon označil zásah, provedený na matce dvou dětí, která se od doby zásahu čtyřikrát neúspěšně pokusila o umělé oplodnění, za nezvratitelný. K nezákonnému zákroku došlo v červenci 1997 v Městské nemocnici v Ostravě. Nemocnice se proti rozsudku odvolala. Vrchní soud v Olomouci dnes rozhodnutí Krajského soudu potvrdil, nárok paní Červeňákové na odškodnění však označil za promlčený. A to i přesto, že Nejvyšší soud v roce 2003 a opakovaně v roce 2007 rozhodl, že nárok na finanční odškodnění za zásah do ochrany osobnosti se nepromlčuje.
Liga na pravděpodobný výsledek u Vrchního soudu v Olomouci upozorňovala od počátku. Michaela Kopalová, právnička Ligy lidských práv, která Ivetu Červeňákovou v případu zastupuje říká, že „Nejvyšší soud rozhodl v minulosti v obdobných případech vícekrát, že se tento nárok v rámci ochrany osobnosti nepromlčuje. Proto nezbývá než podat dovolání a věřit, že nejvyšší stupně hierarchie českých soudů budou ctít jak svoje vlastní dřívější rozsudky, tak principy právní jistoty a legitimního očekávání v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.“ Jedině tak nebude mít případ finále na mezinárodní úrovni ve Štrasburku.
Další informace k případu:
7. července 1997 porodila císařským řezem paní Červeňáková, roz. Holubová, své druhé dítě, dceru Kristýnu. Zároveň s císařským řezem byla paní Červeňákové provedena sterilizace. Ačkoli bylo dopředu známo, že musí dojít k porodu císařským řezem, lékaři nedodrželi zákonný postup udělení souhlasu se sterilizací. „Souhlas“ si lékaři vyžádali, až když byla paní Červeňáková pod vlivem narkózy. V době zákroku jí bylo 19 let.
Bližší informace o případu poskytne:
Michaela Kopalová, právní zástupkyně paní Červeňákové, mobil: 737 951 323
David Zahumenský, právník Ligy lidských práv, mobil: 608 719 535