Za upozornění na nepravosti v ústavech hrozí v Česku vězení

8. ledna 2009

Brno/Ostrava – 8. ledna 2009 – V dubnu loňského roku zveřejnila Česká televize a Lidové noviny informace o násilí páchaném na dětech v dětském domově v Novém Jičíně. Dvě děti z domova se tehdy odvážily veřejně promluvit o tom, že je zástupce ředitelky Michal Pokorný bil. Kauza se na světlo dostala jen díky manželovi bývalé vychovatelky z dětského domova Ing. Miroslavu Ľubovi, který v době od října 2007 do února 2008 sdělil některým úřadům a médiím informace o nepřiměřeném chování zástupce ředitelky. Ten však označil veškerá tvrzení za nepravdivá a podal na pana Ľubu i jeho manželku trestní oznámení. Oba jsou tak trestně stíháni za pomluvu.
S trestním stíháním v tomto případě je spojeno mnoho zvláštností. Dosud nebylo prokázáno, že tvrzení pana Ľuby a jeho manželky byla nepravdivá. Navíc týraní svěřené osoby je trestným činem a všechny osoby, které se o takové skutečnosti dozví, mají zákonnou povinnost tuto věc oznámit.
Naopak jsou známy příbuzenské vazby mezi zástupcem ředitelky ústavu a příslušníkem policie v Novém Jičíně! Je pak nasnadě, že zástupce ředitelky ústavu zvolil způsob obrany, který je vzhledem k výlohám na právní zastupování pro obě trestně stíhané osoby finančně velice nákladný. Úlohou státních orgánů v právním státě je, aby obdobným případům umlčení veřejných kritiků rozumně bránily, nejlépe okamžitým odložením věci, a v případě nutnosti odkázali na možnosti obrany před civilními soudy. Vedle toho je třeba přihlížet i k financím státu vynaloženým na práci policie a státních zástupců, kteří místo aby případ ihned odložili, na něm již strávili desítky hodin. Celé přípravné řízení i případný následný soudní proces, tak vedle šikanózní aplikace práva představuje  nehorázné plýtvání veřejnými prostředky.
Navíc je řízení poznamenáno dalšími závažnými procesními nedostatky. Policie se snaží fakticky znemožnit účast právní zástupkyně obviněných při jednotlivých výsleších, záměrně ji o nich informuje jen několik hodin před jejich uskutečněním. Okresní státní zástupkyně, u které si pak advokátka na tuto praxi stěžovala, v postupu policie žádné pochybení neshledala. Advokátka pana Ľuby Lucie Koupilová proto byla nucena využít jediného možného prostředku a podala na Krajské státní zastupitelství v Ostravě žádost o dohled nad postupem Okresní státní zástupkyně v Novém Jičíně.
Podle předsedy Ligy lidských práv Jiřího Kopala bývá nařčení z pomluvy stále překvapivě často zneužíváno proti občanům, kteří si dovolí veřejně kritizovat zástupce rozličných institucí. Liga je nucena na tento závažný případ upozornit v kontextu rozumné praxe v demokratických zemích, kde je trestní stíhání za pomluvu považováno za absolutně extrémní prostředek řešení společenských problémů. Místo prokazování údajného poškození dobrého jména před civilním soudem spojeného se slušným odškodněním a omluvou, dochází stále i ve zcela banálních případech, nebo dokonce z pomsty, k podávání trestního oznámení a horečnatému aktivismu policistů a státních zástupkyň s podivně motivovanou snahou někoho trestně stíhat. A stále i k odsuzování ze strany trestních soudců. Jen v roce 2007 bylo za trestný čin pomluvy odsouzeno 12 občanů. Což je o to absurdnější v době proslulé tím, že daleko společensky závažnější, zejména politicky citlivé trestní kauzy, čeští státní zástupci bez dalšího odkládají.
Změny přístupu se však bohužel jen tak v Česku nedočkáme. I v právě senátem projednávaném novém trestním zákoníku totiž nadále zůstává pomluva bez jakéhokoli odůvodnění ze strany ministerstva spravedlnosti trestným činem.

Starší informace k aktuálnímu případu:

http://www.lidovky.cz/ln-urady-neresi-nasili-v-detskych-domovech-fjb-/ln_domov.asp?c=A080427_201045_ln_domov_nev
http://www.lidovky.cz/prastil-me-do-zeber-pak-kopl-dpz-/ln_noviny.asp?c=A080428_000014_ln_noviny_sko&klic=225163&mes=080428_0

Další případy společensky nebezpečného stíhání občanů za údajnou pomluvu:
http://ihned.cz/c4-10076520-23225460-000K00_d-zeme-kde-se-zavira-za-pomluvu

Bližší informace poskytne:
Mgr. Lucie Koupilová, advokátka pana Ľuby, mobil: 608 877 671
Mgr. Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv, mobil: 776 234 446