Před odpovědností za vakcínu lékaře neochrání ani reverz

26. listopadu 2009

V pondělí 23. listopadu zahájili praktičtí lékaři v České republice očkování proti prasečí chřipce. Očkování provází mnoho nezodpovězených otázek a především nepřesné informace týkající se právní odpovědnosti za vedlejší účinky vakcín.
Podle vyjádření(1) prezidenta České lékařské komory bude většina praktických lékařů požadovat od lidí, kteří se přijdou nechat očkovat, podepsaný písemný souhlas – takzvaný reverz. Jeho obsahem je poučení o rizicích a případných vedlejších účincích vakcíny a také prohlášení, že očkovaný s aplikací souhlasí dobrovolně a je si vědom rizik. Podle Zuzany Candiglioty z Ligy lidských práv se totiž lékaři obávají nežádoucích účinků očkování proti prasečí chřipce a domnívají se, že tento písemný souhlas očkované osoby je zbavuje právní odpovědnosti za případné komplikace po očkování. Z právního hlediska tomu tak ale není a lékaři klidní být nemohou, protože odpovědnosti se podle § 421a občanského zákoníku zbavit nelze.

Podle současné právní úpravy v případě škody na zdraví v důsledku očkování může poškozený vymáhat odškodnění ve skutečnosti pouze na lékaři, který vakcínu aplikoval. Právní úprava, kterou by odpovědnost za očkování na sebe převzal stát, zatím neexistuje. Ministerstvo zdravotnictví se sice zavázalo, že za případné negativní účinky očkování ponese odpovědnost stát, ale taková záruka je bez opory v zákoně právně nejistá.

Lékařům lze dát za pravdu, že pokud očkování proti prasečí chřipce nařídil stát, měl by nést i odpovědnost za případné komplikace. Bohužel v tomto směru lze kritizovat nečinnost Ministerstva zdravotnictví, které už dávno mohlo podniknout potřebné kroky a navrhnout změnu a doplnění legislativy. Nejedná se totiž jen o aktuální očkování proti prasečí chřipce, ale o všechna další povinná a dobrovolná očkování, která stát aktivně prosazuje. Například v Itálii, Francii, USA nebo Německu existuje speciální systém odškodňování škod na zdraví v důsledku očkování.

Zásadním problémem je i neexistující odpovědnost farmaceutických společností, které na výrobě vakcín profitují, ale na odpovědnosti za vedlejší účinky se nijak nepodílí. Farmaceutické společnosti tak nic nenutí, aby vyráběly co nejbezpečnější vakcíny. Taková situace je netransparentní a nepříznivá pro občany a příjemce zdravotní péče. Za nestandardní ji považuje i prezident České lékařské komory(2).

(1) iHNed, 23. 11. 2009, Prasečí chřipka: Lékaři budou chtít od očkovaných „reverz“

http://domaci.ihned.cz/c1-39164790-praseci-chripka-lekari-budou-chtit-od-ockovanych-reverz

(2) iDnes, 23. 11. 2009, Očkování proti prasečí chřipce začíná, lékaři se bojí žalob

http://zpravy.idnes.cz/ockovani-proti-praseci-chripce-zacina-lekari-se-boji-zalob-pnj-/domaci.asp?c=A091123_113019_domaci_ban

Bližší informace poskytne:
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel.: 604 11 80 50
David Zahumenský, předseda Ligy lidských práv, tel. 608 719 535

Podrobnější právní vysvětlení:


1. Informovaný souhlas a právní odpovědnost za vakcíny

Přiměřeně poučit dotčenou osobu je správné a je v souladu s požadavky právní úpravy a s právy pacientů. Podle zákona je povinností lékaře informovat dotčenou osobu o účelu a povaze lékařského výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Lékaři mají právo podpis informovaného souhlasu vyžadovat. Neměli by však v případě aplikace vakcín získat dojem, že tím jsou „krytí“ a že se tímto způsobem odpovědnosti za vedlejší účinky vakcín zbavují. Přímo ze zákona totiž vyplývá, že v případě aplikace vakcíny se jedná o takzvanou objektivní odpovědnost za škodu, které se nelze zprostit. Případný reverz by tedy neměl mít žádný právní účinek. Uplatní se totiž § 421a občanského zákoníku o škodě způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci použité při plnění závazku. Podle právních výkladů toto ustanovení spadá i na aplikaci vakcín. Na tom se shodli experti na medicínské právo na úterní konferenci Odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení v praxi.

2. Nejistota ohledně odpovědnosti státu

Lékaři i odpovědné orgány se shodují na tom, že odpovědnost za případné negativní účinky očkování má nést stát, ne lékaři. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková do médií prohlásila, že odpovědnost skutečně ponese stát. Ministerstvo se zároveň zavázalo, že v pondělí 23. listopadu na svých webových stránkách zveřejní právní analýzu, která popíše, za jakých podmínek bude stát za tyto vedlejší účinky ručit. Avšak dodnes žádná taková analýza zveřejněna nebyla, ani na tomto webu nenaleznete žádné prohlášení či veřejný příslib, který by odpovědnost za vakcíny přenesl na stát. Problém je však také v tom, že i kdyby ministerstvo takové prohlášení oficiálně vydalo, byly by právní účinky takového prohlášení nejisté a sporné. Ministerstvo totiž není zmocněno zákonem, aby zavázalo stát k finančnímu plnění. Podle informací z médií na sebe odpovědnost převzal stát ve smlouvě s farmaceutickou společností o dodávce vakcín už v srpnu tohoto roku. Během této doby už mohla být připravena taková právní úprava, která by uklidnila jak lékaře, tak očkované osoby.