ZA PROTIPRÁVNÍ STERILIZACE SE VLÁDA POUZE OMLUVILA: znamená to, že českými orgány bude odškodněna jediná žena?

23. listopadu 2009

Brno – 23. listopadu – Liga lidských práv oceňuje snahu ministra pro lidská práva Michaela Kocába dosáhnout alespoň nejmírnější formy satisfakce pro ženy sterilizované v rozporu s právem v bývalém Československu a České republice. Dosažený kompromis s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, která v minulosti úsilí o omluvu a odškodnění úspěšně blokovala, ovšem zanechává pro budoucnost řadu otazníků. Vláda totiž ustoupila od snahy události z minulosti řádně vyšetřit a ustavit odškodňovací mechanismus pro sterilizované ženy. Jedinou odškodněnou tak zřejmě zůstane protiprávně sterilizovaná žena ze Severních Čech, které Vrchní soud v Praze přiznal začátkem listopadu 2009 částku 200 000 Kč.
Ve všech třech případech sterilizovaných žen, které zastupovala Liga lidských práv, soudy konstatovaly, že šlo o sterilizaci protiprávní. Dvěma z nich však soud odmítl přiznat odškodnění, a to vzhledem ke skutečnosti, že se na soud obrátily až po třech letech od zákroku. Nejvyšší soud přitom v minulosti přiznával odškodnění i obětem protiprávních zákroků, které se na soud obrátily až po této lhůtě. V roce 2007 však svoje stanovisko změnil. Vzhledem k tomu, že ve zmiňovaných případech došlo k porušení Evropské úmluvy o lidských právech, podaly všechny tři protiprávně sterilizované ženy stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.
Dnešní omluvu vlády, která toliko „vyslovila politování nad zjištěnými individuálními pochybeními“, považuje Liga pouze za  politický kompromis, který je třeba oddělit od historické skutečnosti. Nepopiratelným faktem zůstává, že ke sterilizacím docházelo v dobách komunismu programově, jak je uvedeno v podrobném stanovisku veřejného ochránce práv z prosince 2005. Po změně režimu pak bylo prověřeno zatím několik desítek případů v různých českých nemocnicích. Ani v jednom z prověřovaných případů veřejný ochránce práv nepotvrdil, že by byť jediný případ sterilizace byl proveden s informovaným souhlasem. „Je důležité, aby se celkovým kontextem a konkrétními případy v budoucnu zabývali také další vlády a zvážily, jakým způsobem protiprávně sterilizované ženy odškodnit,“ uvádí předseda Ligy David Zahumenský.

Vývoj případů protiprávních sterilizací, které před českými soudy zastupovala Liga lidských práv:

Paní Helena (přeje si zůstat v anonymitě)

 • 2001 – Při porodu druhého dítěte jí byla ve věku 19 let provedena sterilizace.
 • 2005  – Krajský soud v Ostravě rozhodl, že sterilizace byla provedena protiprávně a že nemocnice se ženě musí omluvit. Nárok na      peněžitou satisfakci soud prohlásil za promlčený.
 • 2007 – Vrchní soud v Olomouci potvrdil, že se nemocnice musí omluvit.
 • 2009 – Nejvyšší soud podané dovolání odmítl, s tím, že se jím nebude zabývat.
 • 2009 (říjen) – Ústavní soud odmítl ústavní stížnost.
 • V současnosti se zpracovává stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku.


Paní Iveta z Ostravy
(přeje si zůstat v anonymitě)

 • 1997 – Při porodu druhého dítěte jí byla ve věku 21 let provedena sterilizace.
 • 2007 – Krajský soud v Ostravě rozhodl, že sterilizace byla provedena protiprávně a že nemocnice má ženě vyplatit půl milionu korun.
 • 2008 – Vrchní soud potvrdil, že se nemocnice musí omluvit, nárok na odškodnění ale prohlásil za promlčený.
 • 2009 – Podané dovolání leží u Nejvyššího soudu, který jej s největší pravděpodobností podobně jako v případě paní Ferenčíkové odmítne.
 • 2009 (červenec) – u Evropského soudu pro lidská práva již vedle toho leží od srpna  stížnost na porušení Evropské úmluvy o lidských právech.


Paní ze Severních Čech (přeje si zůstat v anonymitě)

 • 2003 – Při porodu čtvrtého dítěte byla sterilizována. Bylo jí 33 let.
 • 2008 – Krajský soud rozhodl, že sterilizace byla protiprávní a že nemocnice se ženě musí omluvit. Soud rozhodl, že ženě náleží také odškodnění, ale přiznal nedůstojných padesát tisíc korun.
 • 2009 – Vrchní soud v Praze odškodnění pro sterilizovanou ženu zvýšil na celkem dvě stě tisíc korun.
 • Vzhledem k předčasnému ukončení vyšetřování trestního oznámení ze strany veřejného ochránce práv byla již v lednu 2008 zaslána stížnost Evropskému soudu pro lidská práva na porušení článků Evropské úmluvy o lidských právech.

Bližší informace:
David Zahumenský, právník a předseda Ligy lidských práv, 608 719 535, dzahumensky@llp.cz