Kam směřuje očkování dětí v Čechách

8. prosince 2010

Přijďte si poslechnout, jaká je situace ohledně povinného očkování dětí v ČR a zapojte se do diskuze o tom, kam by se očkování mělo ubírat.

Nejvyšší správní soud v červenci 2010 rozhodl, že není možné pokutovat rodiče, kteří své děti neočkují podle současného očkovacího kalendáře. Liga chce přispět do diskuse o tom, jakým způsobem by měl český stát motivovat rodiče k tomu, aby své děti očkovat nechaly. Proto Liga zpracovala analýzu, která analyzuje přístupy několika evropských zemí (Německo, Rakousko, Spojené království, Francie. Belgie a další).

Nenechte si svůj názor pro sebe!

KDY? Ve středu 15. 12. 2010 od 17:30

KDE?V sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6, Brno


VSTUP ZDARMA

Prosíme o potvrzení účasti na e-mailu kmasova@llp.cz nebo tel. 545 210 446.

Uspořádání tohoto setkání finančně podpořila nadace Open Society Fund Praha.