Nebyla to pomluva, rozhodl ostravský Krajský soud

26. října 2011


Zase o kousek blíže ke spravedlnosti jsou nyní manželé Ľubovi, kteří jsou souzeni pro pomluvu. Té se měli dopustit, když před čtyřmi lety upozornili na možná bití a další nevyšetřená zranění dětí z Dětského domova v Novém Jičíně.

V březnu letošního roku okresní soud uznal oba manžele vinnými a odsoudil je k několikaměsíční „podmínce“. Manželé Ľubovi se však na místě odvolali, a tak se případ dostal až ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten ve čtvrtek 20. října rozhodl, že námitky Ľubových proti rozhodnutí okresního soudu jsou důvodné, „trest“ jim zrušil a celý případ novojičínskému okresnímu soudu zase vrátil zpátky. Liga lidských práv případ monitoruje, protože se jedná o pomluvu, která je sama o sobě podezřelým trestným činem, a tady ještě víc než jindy

Okresní soud byl nedůsledný

Krajský soud ve svém rozhodnutí okresnímu soudu vytkl, že přesvědčivě nepopsal, z jakého důvodu se jedná o trestný čin pomluvy, a že se téměř vůbec nezabýval zaviněním obou obžalovaných. Pomluvu je totiž možné spáchat pouze úmyslně, zatímco okresní soud nevysvětlil, jak došel k závěru, že Ľubovi vědomě rozšiřovali nepravdivé informace o situaci v dětském domově, čímž chtěli poškodit jeho pověst a jeho zástupce Michala Pokorného – tedy že neměli na mysli hlavně dobro dětí.

Krajský soud proto novojičínskému soudu vzkázal, aby provedl ještě další potřebné důkazy a aby znovu a důkladněji posoudil jednání manželů Ľubových, zda opravdu představovalo trestný čin pomluvy.

Okresní soud kritizivala i krajská státní zástupkyně

O vadnosti rozhodnutí okresního soudu ostatně svědčí i to, že jej před krajským soudem kritizovali nejen obžalovaní, ale také krajská státní zástupkyně. I ta upozornila, že se okresní soud nezabýval zaviněním obžalovaných ani věrohodností důkazů, které provedl.

Manželé Ľubovi se tak posunují do další série nesmyslného soudního seriálu, v němž – nedobrovolně – hrají hlavní role. Nezbývá než doufat, že v něm novojičínský soud napraví své předchozí chyby, a budou se moci zaradovat nejen manželé Ľubovi, ale i všichni příznivci demokratického právního státu s férovou justicí.