Trestní stíhání porodní asistentky je součástí státní represe

29. listopadu 2011

Trestní stíhání porodní asistentky Ivany Königsmarkové za asistenci u neúspěšného porodu doma, které v odvolacím řízení pokračuje dnes v 13 h u Městského soudu v Praze, je součástí nepřátelského postoje Ministerstva zdravotnictví proti porodním alternativám. Ministerstvo dlouhodobě ignoruje jak práva žen při porodu, která jsou běžná v západních zemích, tak i výzvy mezinárodních orgánů.

Místo toho se snaží kriminalizovat neštěstí, které se může stát jak u porodu doma, tak i v porodnici. Části českých žen už ale dochází trpělivost – sepisují petice a výzvy, ale také začínají podávat žaloby na stát.

Na možnost začít trestně stíhat porodní asistentky nebo dokonce i samotné rodiče za volbu porodu doma se Ministerstvo zdravotnictví předem připravovalo. Před dvěma lety si za 50.000 Kč nechalo zpracovat právní analýzu o možnostech tohoto stíhání u advokátní kanceláře bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce. Tuto analýzu odmítá poskytnout a Liga lidských práv se jí domáhá soudně. Kromě toho ministerstvo upírá porodním asistentkám registrace k vedení porodů a brání vzniku porodních domů. Teď dokonce uvažuje o zrušení malých porodnic, které byly jako jediné schopny zajistit ženám jistou míru soukromí a osobního přístupu.

Podle Evropského soudu pro lidská práva mají ženy právo si svobodně zvolit místo porodu a rodit třeba i doma. Zároveň stát nesmí bránit porodním asistentkám, aby u těchto porodů asistovaly. Soud v řízení proti Maďarsku vycházel z vědeckých studií a doporučení Světové zdravotnické organizace, podle kterých se výskyt komplikací a jejich následky u porodů doma a porodů v nemocnici u nízkorizikových žen statisticky neliší. Také Výbor pro odstranění diskriminace žen při OSN České republice doporučil, aby bylo ženám umožněno rodit mimo porodnici za pomocí porodních asistentek.

Veřejnost projevila se zpátečnickou politikou ministerstva opakovaně nesouhlas, nedávno to bylo formou Výzvy za bezpečný porod nebo prostřednictvím webového formuláře Chci svůj porod, který Liga lidských práv letos zřídila na stránkách pro pacienty www.ferovanemocnice.cz. V rámci projektu Chci svůj porod zaslali nespokojení rodiče ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám a senátorům dosud přes tisíc emailů. K Evropskému soudu pro lidská práva podala prostřednictvím Ligy stížnost také první maminka, která vinou špatného systému rodila doma bez odborné pomoci. Ministerstvo však zatím žádnou novou koncepci systému porodní péče nepřipravuje.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 777 893 871

Bližší informace k tomu, co je na současném systému péče o těhotné a rodící ženy v ČR nevyhovující, naleznete u online formuláře Chci svůj porod zde.

Analýza právní úpravy vybraných evropských států „Péče porodních asistentek mimo porodnice“ je zde.

Kritika stavu českého porodnictví ze strany Výboru pro odstranění diskriminace žen je zde.