Úspěšná transformace sociálních služeb závisí především na změně myšlení společnosti

6. března 2012

Cílem transformace sociálních služeb, která v současné době probíhá v České republice, není pouze zrušení ústavů sociální péče, ale především začlenění lidí s postižením do společnosti. To zahrnuje i možnost uplatnit se na pracovním trhu. Odborníci se minulý týden vrátili z Anglie, kde zjistili, že zásadním krokem pro efektivní proces přeměny této oblasti sociální péče není změna legislativy, ale myšlení a postoj společnosti.

 V Anglii, kde se proces transformace sociálních služeb uskutečnil již před dvaceti lety, se dnes do začlenění lidí s postižením na pracovní trh například zapojuje mnoho dobrovolníků z řad běžné společnosti i samotných lidí s postižením. Ti mají kromě toho také šanci ukázat své pracovní kvality při takzvané „práci na zkoušku“.

 Podle právničky Denisy Slašťanové z Ligy lidských práv, která se cesty do Anglie zúčastnila, je dobrovolnictví nebo krátkodobé zaměstnání výborným nástrojem i pro ty, kdo se ještě necítí na to, aby se pustili do řádného pracovního poměru, delší dobu nemohou najít práci nebo jednoduše chtějí získat více zkušeností.

 Důležitá je samotná integrace, nikoli jen příprava

 Nárůst tohoto systému v České republice by podle ní značně pomohl vyřešit problém nedostatku personálních kapacit při poskytování podpory lidem s postižením v komunitě, a posílil by tak sociální služby, kterých je v naší zemi nedostatek.

 Ze zkušeností s transformací sociální péče v Anglii ale také vyplývá, že se při pečlivé přípravě půdy pro život lidí s postižením ve společnosti paradoxně často zapomíná na samotné zapojení těchto lidí do dění ve společnosti.

 „Jednoznačná shoda byla v tom, že Angličané kladli příliš velký důraz na to, aby lidi s postižením přestěhovali do hezkých domečků, ale jaksi při tom zapomněli na to, že je potřeba je zapojit i do dění v společnosti, jako je práce, vzdělávání, volnočasové aktivity nebo služby, a ne je pouze přesadit do hezkého květináče a doufat, že tam sami pokvetou,“ uvedla Slašťanová.

 Jak funguje proces transformace sociálních služeb jinde, se odborníci vydají zkoumat ještě do Nizozemí a Finska. Nabyté zkušenosti poté plánují aplikovat v České republice. Prvním krokem bude vytvoření analýzy porovnávající zahraniční právní úpravy a podmínky v České republice, poté bude následovat řada odborných školení pro zřizovatele a pracovníky ústavů a vypracování metodiky, která bude návodem, jak by měli čeští sociální pracovníci při zaměstnávání lidí s postižením postupovat.

 Bližší informace poskytne:

 Denisa Slašťanová, právnička Ligy lidských práv, e-mail: dslastanova@llp.cz

 Celý článek o zkušenostech z Anglie si přečtete na našem blogu zde.

 V listopadu poslalo sedmnáct organizací Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením alternativní zprávu, která informuje o skutečné situaci lidí s postižením v České republice, naleznete ji zde.

 Pracovní cesta se uskutečnila jako součást projektu „Nástroje pro zaměstnávání lidí s postižením v době transformace ústavů“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF a státního rozpočtu České republiky.