Liga navrhne model profesionálního opatrovnictví

5. dubna 2012

Liga lidských práv se v dubnu stala partnerem nového projektu zabývajícím se rozhodováním lidí s postižením, jehož garantem je organizace Instand. Ta se dlouhodobě snaží prosazovat kvalitnější poskytování sociálních služeb v České republice. Úkolem Ligy ve spolupráci s Instandem bude nejen najít efektivní model pro řešení reformy opatrovnictví u nás, ale i co nejlépe nastavit fungování nového institutu tzv. podpůrcovství. Tento nový institut je méně omezující alternativou k opatrovnictví a od roku 2014 s ním počítá do praxe i Nový občanský zákoník.

V následujících třech letech tak právníci Ligy a pracovníci Instandu prostudují odpovídající legislativu a každodenní praxi u nás i v zahraničí a na základě těchto zkušeností vytvoří model profesionálního opatrovnictví a metodické podpory pro podpůrce.

O dalších aktivitách Ligy v projektu „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením“ budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.