Následujeme principy svobody v práci

31. prosince 2013

Do roku 2014 startujeme s novou organizační strukturou, která podle nás lépe odráží naši vizi svobodné, spravedlivé a angažované společnosti.

Rozhodnutí dlouholetého předsedy Ligy Davida Zahumenského odejít z čela organizace byl pro nás impulz k novému nastavení prostředí pro naši práci. Po celoročních debatách jsme se společně rozhodli šířeji uplatňovat „svobody v práci“ a dosavadní více hierarchizovanou strukturu vedení představovanou předsedou a oblastními řediteli jsme vyměnili za leadership. Ten tvoří 4 členové statutárního výboru, jejichž postavení není nadřazené, ale spíše podporující.

David Zahumenský bude s Ligou nadále spolupracovat externě prostřednictvím své advokátní kanceláře.