Oběti mají dle Ligy lidských práv šanci na účinnější vyšetřování

5. prosince 2013

Obětem trestných činů a nezákonného zacházení ze strany státní moci podle Ligy lidských práv svitla naděje na důslednější objasnění jejich případů. Vyplývá to prý z nedávného usnesení Ústavního soudu (ÚS). Ztotožnil se v něm s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, podle které má oběť právo na efektivní a všestranné vyšetřování. Dosavadní postoj české justice byl jiný, řekla dnes ČTK advokátka a právní ředitelka ligy Zuzana Candigliota.

Zprávu vydala 4. prosince 20013 agentura ČTK.

Pokud policie nebo inspekce v budoucnu nějaké trestní oznámení podané poškozeným řádně nevyšetří, lze se podle právničky obrátit se stížností na státního zástupce. „V případě, že ani ten nezakročí, tak se rovnou otevírá cesta k Ústavnímu soudu,“ uvedla Candigliota. ÚS pak podle ní může zasáhnout a umožnit další vyšetřování, které ovšem někdy zkomplikuje narůstající časový odstup. „V tomto případě by vyšetřující orgány měly přijmout zodpovědnost, zejména tu personální, a nějak postihnout vyšetřovatele, kteří si neplnili svoje povinnosti,“ doplnila právnička.

Usnesení přijal nedávno senát se zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou. „ÚS je při posuzování ústavní stížnosti namítající neprovedení účinného vyšetřování zavázán přezkoumat, zda v dané věci existovala povinnost jej provést, a pokud ano, pak zda skutečně bylo provedeno účinné vyšetřování, splňující všechny shora uvedené požadavky,“ zdůraznila Šimáčková v obecné rovině.

Podle Candiglioty by postoj ÚS mohl pomoci například při vyšetřování případů, kdy se lidé stanou oběťmi špatného zacházení ze strany státní moci, například policejních složek. Liga lidských práv má totiž značné výhrady k činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která je prý v některých kauzách nečinná. „Jde o to, aby inspekce udělala všechny úkony, které dělat má, a udělala je efektivně – teď často neudělají nic,“ uvedla právnička.

Liga lidských práv kritizuje personální složení inspekce i její vedení. Na aktivisty se údajně obracejí nejen oběti domnělých trestných činů policistů, ale také někteří policisté, kteří si stěžují na postupy inspekce. Liga 9. prosince v Senátu představí svou „stínovou zprávu“ o činnosti GIBS.