Vize férového porodnictví

22. ledna 2014

V polovině ledna iniciovala Liga lidských práv setkání právních expertů a společně vytvořili vizi, jak by mělo vypadat porodnictví, pokud budou respektována základní lidská práva a skutečné potřeby žen a dětí.

Dospěli k tomu, že ideální stav by měl mj. zajišťovat dostupnost informací a možnost volby péče, nediskriminační úhradu péče pojišťovnami, profesionální zdravotníky a jasnou a předvídatelnou právní úpravu.

Volba a dostupnost péče

– ženy mají volbu péče a jejího poskytovatele v těhotenství, během porodu i v šestinedělí a taková péče je dostupná, včetně možnosti volby kontinuální péče jedné porodní asistentky během všech těchto období včetně porodu v porodnici

Dostupnost informací

– ženám jsou dostupné pravdivé informace ohledně možných variant péče, jejich výhodách a nevýhodách

Úhrada péče

– péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění na rovném základě bez diskriminace a na základě medicíny založené na důkazech a systém úhrad je nastaven tak, aby nevedl v praxi ke zbytečným a škodlivým praktikám

Zdravotníci

– zdravotníci jsou profesionálové, funguje mezioborová spolupráce a komunikace mezi lékaři a porodními asistentkami, při své práci se cítí bezpečně a dostávají za ni férovou odměnu, existuje prevence vyhoření

Právní úprava a odpovědnost

– je jednoznačná a předvídatelná

Konec nezákonných praktik

– nedějí se nezákonné praktiky jako vybírání poplatků za doprovod k porodu, registrace do pražských porodnic nebo ignorování práva na informovaný souhlas

Stížnosti

– systém řešení stížností je efektivní a zjištěná pochybení vedou k systémové změně a prevenci, aby se pochybení neopakovalo