Očkování proti svědomí rodičů míří k Ústavnímu soudu

13. února 2014

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že negativní názor na očkování a obava z možných rizik nevyvazuje rodiče z povinnosti umožnit povinné očkování svých dětí. Rodiče, která u soudu zastupuje LIga lidských práv budou proto podávat ústavní stížnost.

NSS nyní připustil, že povinné očkování, stejně jako velká část lékařských zákroků, může za jistých okolností vést ke způsobení závažné újmy. „Úkolem lékařů i pacientů je ve vzájemné součinnosti takovým možným negativním důsledkům předcházet, samo jejich riziko však ještě nemůže být dostatečným důvodem pro neprovedení lékařského zákroku,“ stojí v rozsudku.

„Soud se nevypořádal s řadou skutečností, například že stát nijak neprokázal, že je povinné očkování nezbytné a že je výhody očkování převažují nad jeho riziky,“ řekla právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Stěžovatelka podle ní navíc pracuje s autistickými dětmi a je si vědoma z vlastní zkušenosti a praxe, že velmi často se autismus projeví po očkování. Stěžovatelka měla možnost na téma očkování a jeho vážných následků diskutovat s řadou mezinárodních odborníků a všichni tito odborníci připouštěli možnost očkování jako spouštěče autismu a jiných závažných chorob. Potvrdili tak i zkušenosti rodičů, s kterými stěžovatelka pracovala. Její svědomí jí tudíž nedovoluje svoje dítě naočkovat. Soud ale svévolně neuznal právo na svobodu myšlení a svědomí jako důvod neočkování, přestože Ústavní soud takovou výjimku v jiném rozhodnutí uznal. Oba stěžovatelé-rodiče budou podávat ústavní stížnost.