Instand a Liga lidských práv vydali analýzu o opatrovnictví a podpůrcovství

29. srpna 2014

Instand a Liga lidských práv vydali analýzu možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka a podpůrce v právním prostředí ČR.

V rámci projektu Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením, který je financován z ESF, byla vytvořena unikátní analýza řešící postavení osob se zdravotním postižením. V rámci analýzy se autoři snaží inspirovat ze zahraniční legislativy i praxe a doporučují některé vhodné změny k aplikaci v ČR. Analýza se zaměřuje na novou právní úpravu svéprávnosti, jejího omezování i alternativ k němu. Součástí analýzy jsou i navrhovaného změny za účelem zefektivnění právních nástrojů využívaných osobami s postižením.

Dále se dokument zaměřuje na možné koncepce profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství. Čtenáři se mohou seznámit s různými modely tzv. opatrovnického úřadu, mohou se dozvědět, kdo by mohl být profesionálním opatrovníkem nebo podpůrcem. V budoucnu by mělo být možné obracet se nejen na úřad obce, ale i na organizaci, která poskytuje službu profesionálního opatrovnictví či podpůrcovství s žádostí o pomoc a podporu.

Poznatky zachycené v analýze budou vyzkoušeny v Karlovarském kraji, kde již probíhá testování praxe profesionálních opatrovníků.

„Seznamuji se s opatrovankyněmi. Jsou báječné, i přesto, jak měly těžký život, jsou pozitivně naladěné. Podala jsem návrh na změnu opatrovníka místo současného Domova a spolupracuji při přípravách k odchodu opatrovankyň z instituce s týmem vedeným krajem. Vše se vyvíjí dobře,“ říká paní Eva Beránková, profesionální opatrovnice.

Česká republika v tuto dobu prožívá významné změny v oblasti statusu osob se zdravotním postižením. Aktuálně se řeší novelizace nového občanského zákoníku, stejně tak se již delší dobu pracuje na novém zákoně o opatrovnictví. Materiály, které obsahuje analýza, byly nabídnuty Ministerstvu spravedlnosti ČR k možnému využití pro přípravu obsahu opatrovnického zákona.

Pro více informací kontaktujte Barboru Rittichovou (LLP) na telefonním čísle 773 621 228 a emailu brittichova@llp.cz, nebo Václava Štrunce (Instand) na telefonu 739 511 765 a emailu strunc@instand.cz

Poznámky:

1)          Analýzu naleznete v příloze tiskové zprávy, nebo pod odkazem: http://llp.cz/publikace/analyza-moznosti-vytvoreni-institutu-profesionalniho-opatrovnika-a-podpurce-v-cr/

2)          Analýza byla vydána v rámci projektu Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením, který je financován z ESF, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00025.