Ústavní soud: Mediální lynč po porodu doma nemusí být prošetřen

6. srpna 2014

Ústavní soud odmítl stížnost rodiny, která požadovala vyšetření úniku informací o svém tragickém porodu doma. Rodina před více než dvěma lety musela čelit náporu médií místo toho, aby se v klidu mohla vyrovnat se smrtí dítěte, které se narodilo s vrozenou vadou neslučitelnou se životem. Podle Ústavního soudu orgány činné v trestním řízení nemusely trestní oznámení rodičů vyšetřovat a zjišťovat, kdo informace médiím protiprávně poskytl. Rodina tak nemá možnost se proti útoku na své soukromí soudně bránit a bude podávat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Bydliště rodiny mohly médiím sdělit pouze dva subjekty – Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje nebo policie. Nikdo další o domácím porodu nevěděl. Rodina podala trestní oznámení pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Okresní státní zastupitelství v Nymburce ovšem bez jakéhokoli vyšetřování došlo k závěru, že nedošlo ani k trestnému činu, ani k vážné újmě na právech stěžovatelů. Krajské státní zastupitelství v Praze tento závěr potvrdilo.

Rodina se nemá jak bránit
Výsledkem je, že rodina nemůže využít soukromoprávní žalobu ani proti záchranné službě, ani proti policii, protože neví, kdo z nich porušil povinnost mlčenlivosti a sdělil novinářům jejich adresu. Proti hrubému zásahu do soukromí tak stěžovatelé nemají žádný účinný právní prostředek obrany a budou si na stát stěžovat ve Štrasburku.

„Ústavní soud zvolil cestu nevměšovat se do činnosti státního zastupitelství. To ale současně znamená neposkytnout efektivní ochranu právu rodiny na soukromí a tolerovat svévolné nevyšetřování trestného činu, jehož znaky byly beze zbytku naplněny,“ komentuje rozhodnutí právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Středočeská záchranka nerespektuje soukromí u porodů doma
Přestože Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje vyzrazení osobních údajů prokázat nelze, minimálně lze říci, že případ stěžovatelů zneužila k výstupu proti domácím porodům. Vydala tendenční a nepravdivou tiskovou zprávu, ve které naznačila, že smrt dítěte zavinili rodiče volbou domácího porodu a pozdním přivoláním záchranářů, a na druhou stranu zamlčela, že dítě mělo viditelnou vrozenou vadu.

Nejde o jediný takový případ středočeské záchranky – zrovna před měsícem byla přivolána k domácímu porodu, po kterém také zemřelo dítě na vrozenou vadu nesouvisející s místem porodu. A opět byla bez souhlasu rodiny informována média. V případech zemřelých dětí v porodnici, které jsou na každodenním pořádku, je soukromí rodin respektováno a nikdo nesděluje jejich adresy médiím.

Bližší informace poskytne:
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zcandigliota@llp.cz
David Zahumenský, advokát, tel. 608 719 535, advokat@davidzahumensky.cz

Přílohy:

1) Anonymizované rozhodnutí Ústavního soudu.

2) Anonymizovaná ústavní stížnost.

3) Prinscreen webových stánek záchranné služby, kde se nachází tendenční tisková zpráva zaměřená proti domácím porodům.

Pozn.
Manžele byli zastupováni Advokátní kanceláří Davida Zahumenského http://www.davidzahumensky.cz/

Download [PDF, 1.53 MB]