Autistické děti na školách

13. listopadu 2014

Pořad Události v regionech, Česká televize (11. listopadu 2014 v 18 hodin)

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
——————–
K Evropskému soudu pro lidská práva se dostal případ třináctiletého Jeníka, který trpí autismem. Celkem čtrnáct škol na Vyškovsku a Brněnsku ho před dvěma lety odmítlo přijmout, i přesto, že na integraci do běžné školy měl podle zákona právo.

osoba
——————–
Dej si to hezky k tomu a obtahuj dál.

Ivana MALÁ, redaktorka
——————–
Třináctiletý Jeník, mezi spolužáky výborně zapadl a v kolektivu dětí v běžné Základní škole v Šaraticích se mu daří. Tam se ale dostal po složité cestě a náhodou. Čtrnáct škol včetně té v jeho bydlišti v Milešovicích chlapce s autismem totiž odmítly přijmout, i přesto, že to odborné posudky umožnily.

Lenka KRAJČOVIČ, matka Jeníka
——————–
V době, kdy vlastně jsem Jeníka integrovala v Šaraticích, tak byla jsem bez práce, chtěla jsem si najít zaměstnání a kdyby syn chodil do Milešovic, měla bych o něj postaráno, babička tady bydlí.

Ivana MALÁ, redaktorka
——————–
Nedostatečné zkušenosti s integrací, to byl nejčastější důvod, pro který školy odmítly přijmout malého Jeníka. Tak tomu bylo i v Milešovicích. Proti se ovšem postavili rodiče dalších dětí.

Lenka KRAJČOVIČ, matka Jeníka
——————–
Mě nejvíc šokoval odstavec, kde paní ředitelka uvádí, že dále musí přihlédnout k reakci některých rodičů. „Po jejich zjištění, že do naší školy bude chodit váš syn, již teď mě někteří ujistili, že pokud k integraci dojde, jejich dítě bude určitě chodit jinam.“

Eliška SOKOLOVSKÁ, ředitelka, ZŠ Šaratice
——————–
Jsem přesvědčená, že by mělo mít každé dítě šanci zařadit se do normálního života. U Jendy se to podařilo, nemají s tím problém ani žáci, ani učitelé, ani rodiče. Samozřejmě to nejde bez asistentů pedagoga.

Markéta JONÁŠOVÁ, asistent pedagoga
——————–
Když k nám nastoupil, měl problémy s komunikací, ta se v současné době velice zlepšila, spolužáci mu pomáhají, v obou dvou směrech si myslím, že integrace je velice úspěšná.

Ivana MALÁ, redaktorka
——————–
Od doby, kdy se paní Krajčovič snažila umístit Jeníka do školy, uplynuly dva roky. V průběhu se ale obrátila na několik úřadů a soudů.

Zuzana DURAJOVÁ, právnička, Liga lidských práv
——————–
To není pouze problém té jednotlivé školy, že je to problém opravdu té obce, kdy ty školy nejsou připravené, nemají možná dostatek podpory právě z té obce k tomu, aby integrovaly děti se zdravotním postižením.

Michal POLANSKÝ, starosta, Milešovice /ČSSD/
——————–
Celá záležitost je u soudu, nyní se k tomu nebudu vyjadřovat.

Ivana MALÁ, redaktorka
——————–
Případ Jeníka ale není jediný, je jich víc, kdy školy odmítly přijmout dítě se zdravotním postižením často kvůli systémové chybě. Školy nejsou připravené na integraci i přesto, že to zákon umožňuje. Ivana Malá, Česká televize.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
——————–
A vedle mě už sedí psycholožka Zuzana Masopustová, která s rodiči autistických dětí dlouhodobě pracuje. Dobrý večer.

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka
——————–
Dobrý večer.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
——————–
Jak často se setkáváte s podobnými případy, jak jsme slyšeli v reportáži?

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka
——————–
Řekla bych, že se s nimi setkávám asi více, než by to mělo být, mnohem častěji. Setkávám se často ne přímo s tím, že by škola odmítla dítě, do které místně přísluší, ale že třeba rodiče vědí, že tam ta integrace nebude možná, že je jim to naznačeno třeba na nějaké neformální schůzce a bojí se dítě jakoby rvát násilím do té …

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
——————–
A jak se tedy proti tomu mají bránit? Co mají dělat v takovém případě?

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka
——————–
V prvé řadě by se měli obrátit na školské poradenské zařízení, které integraci doporučilo, což je speciální pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna, ale z mé zkušenosti mnoho rodičů volí i jiné neformální cesty, kde se snaží postupem soukromých schůzek se zástupci jednotlivých škol vyjednat integraci pro své dítě na jiné škole.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
——————–
Může jim v tomhle třeba pomoct ještě nějaká další instituce, třeba školní inspekce?

Zuzana MASOPUSTOVÁ, psycholožka
——————–
Školský odbor na krajském úřadě by asi měl v takovém případě zakročit. Primárně by mělo pomoct to školské poradenské zařízení, jak jsem říkala, ale existují i neformální cesty a pro několik svých klientů dělám to, že pokud mně to čas umožní, jsem ochotná třeba škole vyjít vstříc a v okamžiku, kdy si nejsou s integrací jisti, tak do školy zajít, slíbit, pokud to mohu slíbit, že přijedu v případě, že bude akutní problém.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka
——————–
Říká Zuzana Masopustová, díky za váš čas.