Získali jsme cenu Floccus od Nadace České spořitelny

30. ledna 2015

Získali jsme cenu Floccus v kategorii speciální cena poroty, kterou uděluje Nadace Česká spořitelna. Porota ocenila především naši dlouhodobou pomoc ohroženým skupinám (děti, senioři, lidé s mentálním a kombinovaným postižením) a přínos v oblasti lidských práv. Cenu převzala naše právnička Barbora Rittichová (na fotografii druhá zprava v zadní řadě). Děkujeme!

floccus

 

V Lize se právům osob s postižením věnujeme dlouhodobě. Prosazujeme například právo na inkluzivní vzdělávání, na život nikoliv v ústavu, ale v běžné komunitě, na svobodné rozhodování osob s mentálním postižením (otázky svéprávnosti, opatrovnictví). Dosáhli jsme několika průlomových rozhodnutí před Evropským soudem pro lidská práva nebo Ústavním soudem, díky nimž došlo ke změně legislativy či praxe.

Mezi jednotlivci získali cenu Floccus Petr Jeřábek z Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské, Jan Lorman, zakladatel spolku Život 90 a Martina Richterová Těminová ze Sananimu. Vítěznými organizacemi se staly Sdružení Neratov, Hospicová péče sv. Zdislavy, spolek Fokus Praha, občanská společnost Modré dveře a brněnská Liga lidských práv. Do internetového hlasování se zapojilo přes 6 000 lidí.