Zdravotnický výbor chce zavést očkování proti vůli rodičů

26. března 2015

Výbor Poslanecké sněmovny pro zdravotnictví odmítl zařadit do projednávané novely zákona o ochraně veřejného zdraví odpovědnost státu za újmu způsobenou očkováním, ke které před nedávnem vyzval Ústavní soud. Namísto toho vyšlo najevo, že se výbor snaží do novely zavést možnost očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů. Návrh novely půjde v úterý 31. 3. 2015 ze zdravotního výboru do druhého čtení.

Snaha zdravotnického výboru o zavedení očkování proti vůli rodičů vyšla najevo až nyní, kdy si jeden z rodičů všiml nenápadného posledního odstavce v usnesení výboru ze dne 29. ledna 2015 a upozornil na něho na sociálních sítích. „Návrh umožní očkování dětí bez souhlasu i proti vůli rodičů, což nemá obdoby v žádné západní, ani východní evropské zemi,“ říká Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, která o tomto návrhu zveřejnila svůj kritický článek a požádala výbor o informace, kdo je původcem tohoto návrhu. O návrhu výboru neproběhla žádná veřejná diskuze, pouze byl nenápadně schválen v usnesení.

Petici proti represivnímu přístupu státu podepsalo téměž 17 tisíc lidí

Přestože podpisem Petice proti represivnímu přístupu státu k očkování svou nespokojenost se systémem očkování dosud vyjádřilo a ke změnám poslance vyzvalo téměř 17 tisíc občanů České republiky, poslanci zdravotnického výboru míru represe nesnížili. Na svém jednání dne 19. 3. 2015 za účasti a podpory ministra zdravotnictví Němečka zdravotní výbor problémy odsunul s tím, že má vzniknout komise pro otázky spojené s očkováním.

Předsedkyně spolku ROZALIO Martina Suchánková snahu o vytvoření komise a zavedení diskuze na jednu stranu vítá, ale upozorňuje, že je tím řešení problému odsunuto na neurčito: „Z vyjádření ministra Němečka je zřejmé, že vytvořením komise dojde ke změnám až po několika letech. Některé změny je potřeba provést ihned – alespoň zavedení odškodnění za následky očkování a zrušení sankcí pro předškolní zařízení, organizátory táborů a lékaře.“

Změny mohly být přijaty na základě pozměňovacího návrhu Ligy lidských práv nebo na základě pozměňovacího návrhu poslanců Niny Novákové a Jana Farského, kteří také prosazují zavedení možnosti individuálního očkovacího plánu. Možnost individuálního očkovacího plánu zavrhl na jednání zdravotnického výboru hlavní hygienik Valenta s tím, že již existuje. Na ROZALIO se však obrací desítky rodičů měsíčně, jejichž děti měly problémy po aplikaci vakcíny a pediatři chtějí očkovat dál a individuální přístup odmítají.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, e-mail zcandigliota@llp.cz, tel. 607 005 043

Martina Suchánková, ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, e-mail martina.suchankova@rozalio.cz, tel. 605 214 798