Evropský výbor proti mučení znovu kritizuje používání síťových lůžek v psychiatrii

7. dubna 2015

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) vydal koncem března zprávu z návštěvy ČR. Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) souhlasí s kritikou výboru ohledně zneužívání chemických a mechanických omezujících prostředků a připojují se k výzvě na odstranění používání síťových lůžek.

Evropský výbor proti mučení ve své zprávě popisuje zjištění z návštěvy Psychiatrické nemocnice Kosmonosy z dubna 2014. Delegace výboru byla svědkem několika závažných porušení lidských práv, včetně kurtování až po dobu 82 hodin. Přitom mezinárodní právo výslovně požaduje, aby státy upustili od nelidských a ponižujících praktik a aby zdravotní služby byly vždy poskytovány v souladu s důstojností, autonomií a vůli pacientů.

CPT také poukazuje na to, že i přes opakovanou mezinárodní kritiku, Česká republika nadále používá síťové a klecové lůžka. Jenom v Kosmonosech jich měli v čase návštěvy 30. Podle správy byli někteří pacienti umístění do klecí po extrémní dlouhou dobu, jeden z nich například strávil v kleci 108 ze 180 dní hospitalizace. Rizika při používání síťových lůžek ilustroval výbor na příkladu ženy, která se v roce 2012 uškrtila na síti i přesto, že byla neustále monitorována kamerovým systémem.

Na stejné problémy jako CPT upozornila minulý rok Liga a MDAC ve své zprávě „Klecová lůžka a používání omezovacích prostředků v českých psychiatrických zařízeních“. Zástupci těchto organizací navštívili osm psychiatrických léčeben, ve kterých odhalili rozsáhlé porušování lidských práv, jakými jsou nadměrné používání restrikcí a sedativ a jiné ponižující praktiky. Velké a zchátralé budovy léčeben, nedostatečný počet personálu, či preference represivního přístupu mají za následek, že pacienti si z léčeben odnášejí namísto zlepšení zdraví další traumatické zkušenosti. Na používání klecových lůžek v ČR poprvé upozornily tyto organizace ve zprávě v roce 2003. Od té doby se počet těchto lůžek sice zmenšil, ale úplný zákaz síťových lůžek je českou vládou stále odmítán.

„Byli smě svědky toho, že některé léčebny přistupují k použití síťových lůžek rutinně, protože je to pro ně jednoduší, než přistupovat k pacientovi individuálně a snažit se porozumět tomu, proč je neklidný. To je zcela zjevné porušení nejen mezinárodních dokumentů, ale i platného českého práva.“ říká k tomu Zuzana Durajová, právnička Ligy lidských práv.

Podle vyjádření zástupců české vlády má Česká republika v úmyslu i nadále zlepšovat postavení občanů se zdravotním postižením. Avšak otázka používání omezujících prostředků zmíněna nebyla. Naopak zástupci Ligy a MDAC požadují, aby výbor odsoudil nelidskou praxi v psychiatrických léčebnách a aby doporučil státu zavedení následující opatření:

  1. Okamžité kroky k odstranění všech síťových lůžek z psychiatrických nemocnic za dohledu nezávislých pozorovatelů.
  2. Okamžité ukončení všech forem mučení a nelidského a ponižujícího zacházení včetně používání kurtů a jiných mechanických a chemických restrikcí a izolace.
  3. Vytvoření dostatečných záruk, aby všechna obvinění z mučení a nelidského a ponižujícího zacházení byly ihned vyšetřeny orgány nezávislými na Ministerstvu zdravotnictví a aby oběti porušení lidských práv byly rehabilitovány a kompenzovány.
  4. Novelizace právní úpravy, aby byla zajištěna ochrana a odškodnění obětí mučení a nelidského a ponižujícího zacházení v ústavech pro lidi s mentálním postižením, či duševní poruchou.

Bližší informace poskytnou

Zuzana Durajová, právnička Ligy lidských práv, tel: 773 692 282, email: zdurajova@llp.cz