Opatrovnické rady se pořád nepoužívají

3. června 2015

V roce 2014 bylo v celé ČR zřízeno pouze 6 opatrovnických rad, jak zjistila Liga lidských práv ve svém průzkumu. Je to žalostně nízký počet, vzhledem k tomu, že lidí bez plné svéprávnosti je více než 36 tisíc. Opatrovnické rady vznikly v působnosti soudů v Břeclavi, Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Rakovníku a Šumperku.

Důvodem tak nízkého počtu je zřejmě absolutní rezignace státu na informování osob s postižením a jejich blízkých o možnostech a výhodách zřízení opatrovnické rady. Liga se dlouhodobě věnuje podpoře reformy opatrovnictví a snažíme se o vytvoření prostředí, které podporuje autonomii a ochranu každého člověka s postižením.

Co je to opatrovnická rada?

Opatrovnická rada je skupina tvořená lidmi, kteří mají zájem na blahu člověka pod opatrovnictvím.    Rada může být nástrojem kontroly opatrovníka, ale také může sloužit jako jeho podpora  při výkonně jeho povinností. Může například pomoct řešit situaci, kdy stárnoucí rodič – opatrovník se obává o budoucnost svého potomka pro chvíle, až sám nebude schopen zajistit vhodnou péči. Spolurozhodování také může opatrovníkovi ulehčit řešení složitých životních situací osoby s postižením, jako výběr vhodné sociální služby, zdravotní péči nebo vhodného bydlení.

Pokud chcete o této problematice více informací, podívejte se na naši analýzu, nebo podpořte vznik komplexního webového portálu věnovaného opatrovnictví.