Bývalého učitele nechala opatrovnice lstí zavřít do ústavu

Říjen 2016

cervenka

Jaroslav Červenka, bývalý učitel a hráč na kostelní varhany, byl v roce 2005 na podnět městské části zbaven svéprávnosti a byla mu ustanovena opatrovnice – úřednice města. V únoru 2011 se opatrovnice rozhodla zbavit se svých starostí rafinovaným způsobem a vylákala pana Červenku do svého auta pod záminkou, že ho zaveze na rehabilitaci do lázní. Těsně pro příjezdu do Domova se zvláštním režimem Lázně Letiny (dnes Sociální a zdravotní centrum Letiny) opatrovnice podepsala za pana Červenku smlouvu a tím ho nechala „uvěznit“ mezi zdmi ústavu. Když se po pár hodinách pan Červenka ptal na to, kdy ho opatrovnice vezme zpátky domů, zaměstnanci domova odpověděli: „To jste na omylu, z Domova Letiny se nikdo domů nevrací.“

Domov se zvláštním režimem je speciální formou sociální služby, ve kterém jsou za zvýšeného dohledu a ochranných opatření poskytovány služby lidem s progresivními duševními onemocněními, jako jsou třeba demence nebo Alzheimerova nemoc.

Pan Červenka strávil osm měsíců mezi čtyřmi zdmi, v ústavu, ve kterém mu byla podávána jen kašovitá strava, jeden záchod sdílel s dalšíma 50 klienty, všude se válely použité pleny a na vycházku směl jen se zřízencem kolem budovy. Psychiatrička dojížděla do zařízení jednou týdně, ale dostat se k ní do ordinace bylo složité. V průběhu této doby se snažil kontaktovat všemožné instituce, aby mu pomohly dostat se domů. To šlo jen obtížně, jelikož mu kromě občanského průkazu zabavila opatrovnice i mobilní telefon. „Kapesné jsme dostávali 50 až 60 Kč týdně, ostatní klienti si za to kupovali kávu a cigarety, já si šetřil na známky a obálky. Dopisy institucím jsem musel posílat tajně prostřednictvím jedné zaměstnankyně, jinak byly všechny kontrolovány,“ popisuje pan Červenka.

Nakonec se mu podařilo kontaktovat Ligu lidských práv, která začala okamžitě podstupovat kroky k tomu, aby se pan Červenka dostal ven. I když už dnes opět bydlí ve svém bytě, stále bojujeme o to, aby mu byla navrácena svéprávnost a s ní důstojný život. Opatrovnice nebyla za své počínání nikdy potrestána. Domov Letiny, i přes ostré vyjádření Veřejné ochránkyně práv, která nazvala toto zařízení „výsměchem kvalitě v sociálních službách“ a vyzvala k neprodlenému ukončení jeho činnosti, nadále funguje, a dokonce přijímá nové klienty.

Podniknuté kroky:

Zbavení osobní svobody

duben 2011 > Pan Červenka se obrátil se svojí stížností na Veřejného ochránce práv

červenec 2011 > Apelovali jsme na Okresní soud v Plzni, aby zahájil detenční řízení a rozhodl o tom, jestli proběhlo umístění pana Červenku v Domově Letiny v souladu se zákonem. Soud odmítl řízení zahájit.

červenec 2011 > Vyzvali jsme opatrovnici a ředitele zařízení, aby okamžitě rozvázali smlouvu o poskytování sociálních služeb a umožnili p. Červenkovi vrátit se domů. Oba odmítli.

říjen 2011 > Veřejný ochránce práv vydal zprávu o šetření, ve které konstatoval, že pan Červenka byl nezákonně zbaven osobní svobody

listopad 2011 > Podali jsme Ústavní stížnost, která byla zamítnuta

září 2012 > Podali jsme stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

říjen 2016 > Evropský soud pro lidská práva rozhodl o tom, že zbavením osobní svobody pana Červenky došlo k porušení jeho lidských práv

Podmínky v Domově Letiny

srpen 2011 > Podali jsme podnět Krajskému úřadu Plzeň o provedení inspekce sociálních služeb. Inspekce neodhalila žádné vážnější pochybení.

listopad 2013 > Veřejný ochránce práv vydal zprávu z návštěvy Lázní Letiny, ve které konstatoval, že se toto zařízení dopouští špatného zacházení s klienty

únor 2015 > Veřejná ochránkyně práv vydala další zprávu z návštěvy zařízení Letiny a vyzvala k okamžitému ukončení činnosti zařízení.

 

Tiskové zprávy k případu:

říjen 2011 >  Umístění člověka do ústavu musí schválit soud, rozhodl ombudsman

leden 2012 > Soud: Evropské státy musí přestat se zavíráním lidí se zdravotním postižením do ústavů proti jejich vůli

říjen 2016 > Evropský soud odsoudil Českou republiku za uvěznění stěžovatele v domě hrůzy na 8 měsíců

 

Zprávy z médií:

říjen 2011 > Ombudsman: Opatrovník nesmí dát člověka do ústavu proti jeho vůli

leden 2012 > Stále víc lidí přichází v Česku o svéprávnost. Kritizuje to ombudsman i Štrasburk

červen 2015 > Bez kasárenského režimu a s důstojností. Život 90 vydal návod, jak vybrat domov pro seniory

červen 2015 > Týrání seniorů v Česku. Odhalí se jen 15 procent případů

 

Ke stažení:

Zpráva Veřejného ochránce práv o šetření případu pana Červenky

Amicus curiae k tomuto případu od amerických organizací zabývajících se ochranou práv lidí s duševním onemocněním

> Amicus curiae k tomuto případu od National university of Ireland, Galway

Zpráva Veřejného ochránce práv z návštěvy zařízení Letiny z listopadu 2013

> Zpráva Veřejného ochránce práv z návštěvy zařízení Letiny z února 2015