Chlapec ochrnutý po očkování by měl být odškodněn. Stát ale nechce nést odpovědnost

Červen 2011

Případem chlapce, který ochrnul po několikanásobném očkování hexavakcínou a Prevenarem, se právníci Ligy zabývali z důvodu, že v České republice stát na rozdíl od mnoha jiných západních států nenese odpovědnost za nežádoucí účinky očkování, které však svým občanům nařizuje. Takový stav soudy jiných zemí prohlásily za protiústavní.

Chlapec se narodil v červnu 2008 jako zdravé dítě. Ještě v porodnici byl očkován proti TBC, což se mu následně špatně hojilo. V prosinci u něj lékařka zahájila očkování hexavakcínou a zároveň Prevenarem. Do té doby se vyvíjel zcela normálně. Pár dní po tomto očkování se mu v oku objevil zánět, s kterým rodiče byli na pohotovosti. V lednu byla dítěti aplikována druhá dávka hexavakcíny. Pár dní poté se u chlapce znovu objevil kašel a byl několik dní hospitalizován v nemocnici s bronchitidou a pneumonií a trpěl svalovou slabostí, pročež mu lékaři nasadili antibiotika. V únoru mu praktická lékařka aplikovala další dávka hexavakcíny zároveň s dávkou Prevenaru. Poté se zdravotní stav dítěte prudce zhoršil, zastavil se jeho vývoj, respektive se vrátil vývojově zpět, a dítěti ochablo svalstvo po celém těle. Od té doby rodiče s chlapcem jezdí po lékařských vyšetřeních, chlapec je opakovaně hospitalizován a dochází na rehabilitace. Je opožděn, není schopen pohybu, normálně přijímat potravu, nemluví.

Lékařka měla rodiče informovat o rizicích a alternativách

Rodiče se rozhodli nechat dítě naočkovat hexavakcínou a zároveň Prevenarem na základě důrazného doporučení ze strany lékařky. Ta je však vůbec nepoučila o možných rizicích očkování, rizicích současného očkování hexavakcíny i Prevenaru, ani o možnostech alternativních postupů, jako je například odklad očkování, nebo o možnosti očkovat zvlášť hexavakcínu a Prevenar, obzvláště vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, kdy dítě bylo opakovaně po očkování nemocné.

Ošetřující neurologové označili vakcinaci jako jednu z možných příčin chlapcova ochrnutí. Poté, co právníci Ligy podali stížnost na lékařku, se případem začala zabývat znalecká komise ustanovená Krajským úřadem Středočeského kraje. Ta na rozdíl od neurologů dospěla k podivně jednoznačnému závěru, že očkování nebylo příčinou neurologického postižení. Přiznala ale, že mohlo jít o spouštěcí moment dosud nerozpoznaného skrytého onemocnění. Krajský úřad následně odmítl vydat rodičům kompletní znalecký posudek i se jmény lékařů. Ten se podařilo získat až na základě odvolání k Ministerstvu zdravotnictví.

Proč se Liga případem zabývá

V České republice stát na rozdíl od mnoha jiných západních států nenese odpovědnost za nežádoucí účinky očkování, které však svým občanům nařizuje. Takový stav soudy jiných zemí prohlásily za protiústavní. Pokud stát očkování nařizuje, respektive doporučuje v zájmu ochrany společnosti, pak by také měl být schopen zajistit, aby ti, které to poškodí, byli náležité odškodněni. A to nejen v případech, kdy je poškození prokazatelně důsledkem očkování, ale též v případech, kdy je pravděpodobně důsledkem očkování a jiná příčina poškození zdraví se nenajde.

Podniknuté kroky:

  • Září 2010 – podána stížnost na lékařku s podnětem k ustanovení znalecké komise
  • Březen 2011 – Krajský úřad Středočeského kraje shledal stížnost nedůvodnou
  • Červen 2011 – věc předána po dohodě s rodiči advokátce

Případ je ze strany Ligy uzavřen. Dále se jím zabývá advokátka.