Hudebník byl nezákonně hospitalizován v léčebně za to, že omylem snědl více léků

Leden 2008

Muže, který byl omámen léky, lékaři připoutali k lůžku záchytné stanice, čímž mu způsobili zranění omezující vykonávat jeho profesi. Proti své vůli byl hospitalizován také v psychiatrické léčebně. Právníci Ligy začali případ řešit soudní cestou.

Hudebník L. byl v roce 2007 přivezen na záchytnou stanici psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích z důvodu podezření na otravu omamnými látkami. Do tohoto stavu se pan L. ve skutečnosti dostal tím, že omylem pozřel větší množství léků předepsaných lékařem. Ačkoli záchranáři do záznamu o převozu uvedli, že byl pacient klidný, pracovníci záchytné stanice muže připoutali k lůžku.

Kurty, kterými byl pan L. přivázán na kotnících, krku a zápěstích, mu způsobily vážné spáleniny a poranění. Zranění na zápěstích byla dokonce tak vážná, že vyžadovala dvoutýdenní akutní rehabilitaci.

Lékaři zasáhli do osobních práv pacienta

Druhý den byl pan L. převezen na jednotku intenzivní péče psychiatrické léčebny, kde byl na dva měsíce nedobrovolně hospitalizován. Muž je aktivní hudebník a poranění na rukou způsobila jejich zhoršenou hybnost.

V současné době v České republice neexistuje zákonná úprava používání omezovacích prostředků v lékařství. Problematika je upravena toliko metodickým pokynem ministerstva zdravotnictví, což Liga považuje vzhledem k závažnosti zásahu do osobní integrity, jakým je aplikace omezujících prostředků za nedostatečné.

Proto jsme na lékaře záchytné stanice podali trestní oznámení.

Podniknuté kroky:

  • červen 2007 – podáno trestní oznámení na lékaře záchytné stanice pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 223 trestního zákona.
  • červenec 2007 – odvolání proti usnesení Městského soudu v Brně, kterým bylo rozhodnuto, že k převzetí pana L. do zdravotnického zařízení došlo ze zákonných důvodů
  • červenec 2007 – žaloba pro zmatečnost proti stejnému usnesení
  • leden 2008 – stížnost proti usnesení policejního orgánu, kterým bylo odloženo podané trestní oznámení

Případ je otevřen.