Policie fyzicky napadla mladé lidi v domnění, že jsou opilí

Duben 2007

Policisté fyzicky napadli dvojici mladých lidí. Muž byl napaden a zatčen kvůli tomu, že u sebe neměl občanský průkaz. V cele byl zbit a odvlečen na záchytku, přestože nebyl opilý. Jeho partnerku fyzicky napadla policistka při pokusu o vysvětlení policejního zásahu proti jejímu muži. Poškozenou dvojici zastupovali právníci Ligy až do roku 2007, kdy soud nařídil, aby se policie omluvila za omezování osobní svobody a zaplatila oběma 15 tisíc korun.

Jednoho večera před Vánocemi v roce 2002 se partnerská dvojice procházela se svým psem po Praze a zpívala si moravské lidové písně. Ani jeden z nich nebyl v podnapilém stavu, měli pouze radost z přicházejících Vánoc a z pohodové atmosféry, která tou dobou ve městě panovala. Najednou však paní Hanu S. a pana Tomáše S. zastavili policisté a bez udání důvodu žádali předložení dokladu totožnosti.

Pan Tomáš S. chtěl vidět na oplátku služební průkaz jednoho z policistů. Tvrdil, že do té doby jim svou licenci nepředloží. To byla ovšem chyba. Situace se začala stále více vyhrocovat, proto paní Hana S. smířlivě nabízela policistům svůj občanský průkaz.

Bez občanky za mříže

To však hustou atmosféru nezachránilo, policisté srazili jejího partnera k zemi, obličejem na chodník. Spoutali jej a odvedli k policejnímu autu. Paní Haně S. pouze letmo sdělili, že muže odvážejí na místní policejní služebnu.

Tam se žena konečně dozvěděla, proč byl její druh policií odvlečen: Neměl u sebe požadovaný doklad totožnosti. Paní Hana S. proto odešla domů a zanedlouho se s průkazem vrátila. Pan Tomáš S. byl mezitím umístěn do policejní cely, a když požadoval služební čísla zasahujících policistů, byl jedním z nich napaden, na zemi spoután a želízky připoután ve stoje za levou ruku k mřížím cely.

Po několika hodinách byl muž odveden policejní eskortou k lékaři, který měl ošetřit jeho zranění způsobená několika potyčkami s policisty. Hlídka jej upozornila, že nesmí dělat žádné nepředvídatelné pohyby a hovořit. Když eskorta procházela kolem paní Hany S., která na svého partnera čekala na chodbě služebny, snažila se žena zjistit, co se děje. Policisté jí sdělili, že muže odvádějí na záchytku. Žena se zlehka dotkla paže svého muže a vzápětí byla hrubě odstrčena přítomnou policistkou se slovy, ať neruší průběh eskorty.

Snažila se zjistit, co se děje. Proto jí policistka zbila.

Paní Hana S. však následovala průvod až k autu, v němž měl pan Tomáš S. odjet. Když se opětovně domáhala vysvětlení, zkusila alespoň podat svému partnerovi mobilní telefon. Při tomto pokusu ji jeden z policistů prudce udeřil dveřmi od auta do kolena a břicha a přítomná policistka ji popadla za vlasy a odvlekla do budovy, kde ji hlavou udeřila o zeď.

Dvojice byla z policejní služebny propuštěna až v časných ranních hodinách. Následně byli obviněni z přestupku neuposlechnutí výzvy veřejného činitele.

O právní pomoc požádali Ligu lidských práv. Poškozené jsme před soudy zastupovali až do roku 2007, kdy se jim policisté omluvili za omezování osobní svobody a zaplatili každému finanční kompenzaci ve výši 15 tisíc korun pro každého. Požadovanou omluvu za způsob vyšetřování a jednání policie však soud zamítl.

Podniknuté kroky:

  • březen 2004 – podáno trestní oznámení na jednání policistů
  • květen 2004 – podána žádost na státní zastupitelství o přezkoumání postupu policejního orgánu, kdy Inspekce ministra vnitra postoupila trestní oznámení oddělení kontroly a stížností PČR správy hlavního města Prahy. Státní zastupitelství však žádnou závadu neshledalo.
  • prosinec 2004 – podána žaloba na ochranu osobnosti na Českou republiku – Ministerstvo vnitra. Městský soud v Praze řízení zastavil z důvodu nedostatku podmínek řízení.
  • duben 2005 – podáno odvolání proti usnesení Městského soudu o zastavení řízení. Vrchní soud v Praze toto usnesení zrušil.
  • duben 2006 – Městský soud v Praze rozhodl, že žalovaná má povinnost se oběma žalobcům písemně omluvit za protiprávní omezení osobní svobody a zaplatit každému 15 000 korun. Část žaloby, která požadovala rovněž omluvu za neprovedení efektivního vyšetřování, byla zamítnuta.
  • květen 2006 – podáno odvolání proti výroku rozsudku, kterým se část žaloby zamítá. Vrchní soud v Praze rozsudkem z 19. prosince 2006 rozsudek soudu prvního stupně potvrzuje.
  • duben 2007 – podáno dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Nejvyšší soud usnesením z 27. září 2007 dovolání jako nepřípustné odmítl.

Případ je uzavřen. Poškozené dvojici se policie omluvila za omezování osobní svobody a zaplatila oběma 15 tisíc korun. Za způsob vyšetřování se policie omluvit nemusela.