Lékaři sterilizovali ženu při porodu. Vláda ji odškodnila

Říjen 2011

Právníci Ligy zastupovali před soudem ženu, kterou lékaři sterilizovali při porodu, aniž by s tím souhlasila. Na základě argumentů a důkazů soud rozhodl, že nemocnice porušila zákon, a nařídil jí, aby se traumatizované ženě omluvila.

Paní H. porodila v říjnu roku 2001 ve vítkovické nemocnici v Ostravě své druhé dítě. Stejně jako v případě prvorozeného přišlo i toto dítě na svět císařským řezem. Společně s porodem provedli lékaři u paní H. sterilizaci. Ačkoli se jedná o velmi závažný a ve většině případů nevratný lékařský zákrok a zákony vyžadují úplný a informovaný souhlas pacienta, vítkovští lékaři si jej od paní H. nuceně vyžádali v době, kdy již začínala rodit.

Ačkoli je sice v její zdravotnické dokumentaci zaznamenáno tvrzení, že „pacientka žádá sterilizaci“, nejednali lékaři podle standardů. Na základě nechtěného zákroku je paní H. traumatizována a poškozena na celý život.

Žena se však s chováním lékařů nesmířila a rozhodla se, že nezůstane navěky bezmocným objektem ponížení. Přidala se proto ke stížnostem dalších žen s podobným osudem adresované veřejnému ochránci lidských práv. Po několika letech byla paní H. zvolena mluvčí neformální skupiny pětadvaceti obětí nucené sterilizace v nemocnicích ostravského regionu.

Podniknuté kroky:

  • březen 2005 – stížnost u veřejného ochránce práv – konstatoval porušení práv stěžovatelky
  • březen 2005 – prostřednictvím Ligy podána civilní žaloba u Krajského soudu v Ostravě pro porušení základního práva na fyzickou integritu a lidskou důstojnost
  • listopad 2005 – Krajský soud v Ostravě rozhodl, že provedením sterilizace byl ze strany lékařů Vítkovické nemocnice a.s. v roce 2001 porušen zákon a že se nemocnice musí paní H. omluvit
  • leden 2007 – Vrchní soud v Olomouci potvrdil porušení zákona i povinnost nemocnice omluvit se
  • duben 2007 – podáno dovolání k Nejvyššímu soudu
  • březen 2009 – Nejvyšší soud dovolání odmítl
  • květen 2009 – podána ústavní stížnost
  • říjen 2009 – Ústavní soud stížnost odmítl
  • duben 2010 – podána stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva
  • říjen 2011 – klientka byla českou vládou mimosoudně odškodněna

Případ je uzavřen. Nemocnice porušila zákon a musela se pacientce omluvit.