Pacienti již mohou nahlížet do své zdravotnické dokumentace

Leden 2006

Pacientka psychiatrické léčebny požadovala zpřístupnění informací ve své zdravotnické dokumentaci. Léčebna žádost zamítla. Na základě argumentace právníků Ligy soudy rozhodly ve prospěch pacientky. Parlament České republiky díky tomu novelizoval zákon o přístupu k informacím ve zdravotnické dokumentaci pro každého pacienta.

Paní D. byla před několika lety dobrovolně hospitalizována v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Nebyla však spokojena s průběhem léčby ani s podmínkami ve zdravotnickém zařízení, proto podala stížnost na nejvyšších místech instituce. V rámci toho se pacientka také dožadovala práva nahlédnout do své zdravotnické dokumentace. Vedení léčebny však stížnost posoudilo jako bezdůvodnou a žádost o vydání informací zamítlo.

Paní D. se proto obrátila o pomoc na právníky z Ligy lidských práv a advokátního centra pomáhajícímu lidem s mentálním postižením (MDAC).

Zákon nebyl jednoznačný

Společnými silami jsme v létě 2005 opakovaně žádali havlíčkobrodskou léčebnu, aby zdravotnickou dokumentaci pacientce zpřístupnila. Vedení zařízení poprvé reagovalo opět zamítavě, podruhé zůstal náš požadavek bez odpovědi. Jejich argument, že na základě platné právní úpravy nemá léčebné zařízení povinnost pacientovi zpřístupnit kompletní zdravotnickou dokumentaci, však nebyl na místě.

Tehdy platná legislativa deklarovala, že každý má právo na veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci, jež je o něm vedena (§ 67b odst. 12 zákona č. 20/1966 Sb.). Ze strany řady zdravotnických zařízení bylo však toto ustanovení interpretováno mylně. Podle nich měl totiž pacient pouze právo být ústně informován o obsahu dokumentace. Prakticky záleželo pouze na lékaři, co pacientovi sdělí.

Po neúspěšné snaze o dohodu stanula léčebna před soudem

Proto jsme podali žalobu k Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě, kde jsme znovu požadovali vydání kopie pacientčiny dokumentace. Soud dal našim argumentům za pravdu a přikázal léčebně dokumenty poskytnout. Léčebna se proti tomuto precedenčnímu rozhodnutí odvolala a o měsíc později proběhlo jednání před Krajským soudem v Hradci Králové. Ten však rozsudek soudu prvního stupně jen potvrdil. Léčebna tedy byla povinna dokumentaci paní D. vydat.

Naše aktivita byla navíc korunována úspěchem v celostátním měřítku. Parlament České republiky totiž schválil novelu, která změnila dosud nejednoznačné znění zákona a výslovně poskytla všem pacientům právo nahlédnout do své zdravotnické dokumentace a obdržet její kopii.

Podniknuté kroky:

  • Léto 2005 – podána žádost o zpřístupnění zdravotnické dokumentace
  • Září 2005 – podána žaloba k Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodu
  • Březen 2006 – okresní soud vyhověl žalobě a přikázal léčebně dokumentaci vydat, podáno odvolání léčebny proti rozsudku
  • Listopad 2006 – Krajský soud v Hradci králové potvrdil rozhodnutí okresního soudu
  • Prosinec 2006 – paní D. dostala svou dokumentaci

Případ je uzavřen. Soud přiznal poškozené právo na nahlédnutí do zdravotnické dokumentace.