Gynekologovi, který znásilnil pacientku, soud zakázal vykonávat lékařskou praxi

Únor 2012

Lékař znásilnil svou pacientku při gynekologickém vyšetření. Dívka požádala o pomoc právníky Ligy, kteří případ řešili soudní cestou. Gynekolog byl za znásilnění pravomocně odsouzen k zákazu výkonu lékařské praxe na dobu tří let a k podmíněnému trestu ve zkušební době v délce tří let.

Jednadvacetiletou dívku z Mostu začal její gynekolog obtěžovat v únoru 2009, kdy jí při vyšetření olízl přirození. Sice se jí za to omluvil a slíbil, že se to nebude opakovat, přesto dívka uvažovala o změně lékaře. Mezitím se však u ní objevily bolesti v podbřišku, a proto lékaře vyhledala znovu v červnu 2009, neboť byla přesvědčená, že je dobrý lékař.

Ten den přišla na řadu jako poslední a v době, kdy byla zdravotní sestra na odchodu. Lékař jí při vyšetření prsou nejprve olízl bradavku, na to dívka nebyla schopná nijak reagovat. Následně ji vyšetřoval na lůžku a vyzval ji, aby zkřížila ruce a dívala se do stropu. Pak ucítila tlak mezi nohama. Lékař byl obnažený a pronikl do ní penisem. Seskočila a začala na lékaře křičet. Ten jí nejprve nabízel peníze, ale poté co mu řekla, že to tak nenechá, jí sdělil, že jí nikdo neuvěří. Dívka odešla domů a řekla svému příteli a matce, co se stalo. Ti ji přinutili jít na policii. Ještě ten den se podrobila vyšetření v nemocnici a následně též znaleckému zkoumání kvůli své věrohodnosti.

Proč se Liga případem zabývá

Liga převzala zastupování poškozené v trestním řízení hlavně z toho důvodu, že by orgány činné v trestním řízení mohly mít předsudky kvůli jejímu romskému původu a vyšetřování by tak nemuselo probíhat efektivně. Tyto obavy se nakonec nepotvrdily, neboť policie, státní zástupkyně i soudy se věcí zabývaly pečlivě. Zkušený znalec z oboru psychologie a sexuologie shledal výpověď poškozené jako velmi věrohodnou. Naopak obžalovaný lékař se její výpověď snažil zpochybnit, ale jeho tvrzení byla dalším dokazováním vyvrácena. Nakonec byl gynekolog odvolacím soudem za znásilnění pravomocně odsouzen k zákazu výkonu lékařské praxe na dobu tří let a k podmíněnému trestu ve zkušební době v délce tří let.

Liga lidských práv zajistila poškozené klientce advokátku v rámci pro-bono bezplatné právní pomoci. Advokátka jménem poškozené následně podala na lékaře žalobu na ochranu osobnosti s požadavkem na náhradu nemajetkové újmy.

Mladá žena se nakonec u Krajského soudu v Ústí nad Labem domohla odškodnění 100 tisíc korun. I když byl lékař již dříve za znásilnění pravomocně odsouzen, musela se pacientka domáhat odškodnění zvláštní žalobou na ochranu osobnosti. Případ podle Ligy prokazuje pozitivní tendenci zvyšování odškodnění tak, aby jeho výše byla jednak důstojná a také aby od páchání protiprávní činnosti odrazovala. Do budoucna by se měly oběti trestných činů dočkat důkladnější ochrany jejich práv, i díky připravovanému zákonu o obětech trestných činů.

Podniknuté kroky:

Případ je uzavřen. Soud přiznal dívce odškodné 100 tisíc korun a lékaři zakázal výkon praxe.