Soud nezákonně zbavil způsobilosti ženu, která neplatila nájem

Žena se ocitla v těžké finanční situaci, soud ji proto zbavil způsobilosti k právním úkonům, aniž by o tom věděla. Poškozená se obrátila na právníky Ligy. Podle nich se úřady dopustily porušení jejích základních práv, soud ji poté navrátil způsobilost v plné míře.

Paní R. se po smrti své matky dostala do finančních problémů a nebyla schopna platit nájem. Pronajímatel bytu, v němž bydlela, věděl, že se žena dříve nějakou dobu léčila v psychiatrické léčebně, a podal návrh, aby byla zbavena způsobilosti k právním úkonům. Došlo k tomu v rámci řízení, o jehož zahájení ani průběhu nebyla paní R. informována. Soud rozhodl pouze na základě znaleckého posudku.

Po několika letech se žena obrátila na Ligu lidských práv. Celou situaci považovala za velmi ponižující a rozhodla se získat svá práva zpět. Úspěšně.

Podniknuté kroky:

  • vypracování ústavní stížnosti – soud potvrdil, že u paní R. nikdy nebyly dány důvody pro zbavení způsobilosti a že došlo k porušení jejích základních práv.

Případ je uzavřen. Žena získala způsobilost k právním úkonům zpět.