Rodiče chlapce s nádorem se postavili proti lékařům, soud jejich rozhodnutí respektoval

Září 2007

Právníci Ligy se zabývali případem osmiletého chlapce se zhoubným nádorem, kterého přestali lékaři léčit. Radioterapie, která měla následovat po několika měsících, však mohla chlapci vážně poškodit zdraví. Právníci Ligy vypracovali odborné stanovisko, které pomohlo rodičům v argumentaci před soudem.

Manželé N. mají tři děti. Nejmladší syn D., v té době osmiletý, onemocněl na jaře roku 2005 zhoubným nádorovým onemocněním, takzvaným Ewingovým sarkomem v maxilární dutině. Lékaři mu stanovili léčbu podle mezinárodního protokolu EURO-E.W.I.N.G.99, která se skládá ze šesti bloků chemoterapie, operace na odstranění nádoru, vysokodávkové chemoterapie a radioterapie.

D. absolvoval během sedmi měsíců šest bloků chemoterapie a operaci, při které lékaři nádor nenašli, odebrané vzorky okolní tkáně a kostí byly histologicky negativní a vykazovaly pouze změny v hojení.

Radioterapii rodiče odmítli, lékaři prý měli začít dřív

O rok později lékaři požadovali provedení radioterapie, a to v rozsahu odpovídajícímu prvnímu nálezu. Argumentovali tím, že v případě radioterapie je šance na úspěšné dokončení léčby 60ti až 80tiprocentní. V opačném případě se šance snižují o 20 %. Samotné nasazení radioterapie je pak v souladu s mezinárodním protokolem EURO-E.W.I.N.G.99.

Rodiče malého pacienta však odmítli dát k radioterapii souhlas. Podle nich nebyl užitek této léčebné metody podniknuté s dlouhým časovým odstupem doložen žádnou lékařskou studií. Optimálně měla být léčba zahájena téměř o půl roku dříve. S uplynulými měsíci podle nich klesla i smysluplnost nasazení radioterapie.

Rodiče si opatřili informace, podle nichž jsou následky pozdní radioterapie natolik závažné, že organismus, zejména pak ozářenou oblast, trvale poškodí a výrazně ovlivní kvalitu pacientova života. Jedná se o zastavení růstu ozářeného místa a s tím spojenou deformaci obličeje, snížení funkce očního nervu, vznik šedého zákalu, ovlivnění funkce hypofýzy a vývoje zubů a horní čelisti. Radioterapie také může vyvolat vznik sekundární malignity.

Podniknuté kroky:

  • září 2007 – Liga vypracovala odborné stanovisko, tzv. amicus curriae, které bylo zasláno soudci jako podpora argumentace rodičů N.
  • soud následně věc vyhodnotil tak, že bylo na rodičích, aby věc zvážili a do jejich rozhodnutí tak nezasahoval

Případ je uzavřen. Soud ponechal rozhodnutí na rodičích.