Smrt muže na policejní stanici nebyla řádně prošetřena. Štrasburský soud uznal rodině odškodnění

Únor 2012

Třiadvacetiletý Vladimír Pecha obviněný z krádeže vypadl z okna policejní služebny a zemřel. Policejní orgány rozhodly, že se jednalo o sebevraždu a vyšetřování odložily. S tím však nesouhlasili pozůstalí, podle nichž se jednalo o vraždu ze strany policistů. Případ se dostal až před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který rozhodl, že české orgány prošetřily okolnosti úmrtí muže nedostatečně. Soud tak dospěl k názoru, že došlo k porušení práva pana Pechy na život a pozůstalým přiznal odškodné ve výši celkem 20 000 eur.

Brněnští policisté zadrželi v červnu 2002 Vladimíra Pechu, muže romského původu. Kvůli krádeži, které se dotyčný dopustil, byl převezen k výslechu na policejní stanici. Politické mu zde prakticky okamžitě sdělili usnesení o zahájení trestního stíhání, které obviněný bez protestů podepsal. Poté požádal o návštěvu toalety, kam ho doprovodili dva pověření policisté, protože sociální zařízení se nacházelo o dvě patra níže. Při cestě zpět do místnosti výslechu však z neznámých důvodů obviněný vypadl z okna služebny. Po pádu na dvůr si těžce poranil hlavu a po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl.

Podle odborníků šlo o sebevraždu

Na místě bylo zahájeno předběžné policejní šetření a oba policisté včetně jejich nadřízeného podstoupili výslech. Odborníci ze zdravotnického odvětví toxikologie vydali znalecký posudek, který konstatoval, že se v těle Pechy nevyskytovaly žádné omamné látky. Druhý posudek z oboru kriminalistiky tvrdil, že k pádu došlo z vlastní iniciativy muže a že se na něm nikdo jiný nepodílel. Znalec, který tento posudek vypracoval, však dlouhodobě s policií spolupracoval a vyučoval na policejní akademii, proto existovaly pochybnosti, zda byl posudek objektivní a pravdivý. Přesto však byl případ uzavřen rozhodnutím, že se jednalo o sebevraždu.

Družka zemřelého: Neměl důvod se zabít

S tím však nesouhlasila družka poškozeného. Ta byla přesvědčena, že partner sebevraždu nespáchal a že za jeho smrt nesou vinu právě policisté, kteří jej z okna vyhodili. Podle ní neměl Pecha žádný důvod se zabít, společně očekávali narození potomka.

Výsledky šetření však ukázaly, že se nejedná o pochybení ze strany policistů a případ byl odložen. Na podnět bratra a družky zemřelého se proto případu ujali právníci Ligy lidských práv a celou věc nakonec řešil Evropský soud pro lidská práva. Ten připustil pochybení orgánů při prošetřování případu a pozůstalým přiznal odškodnění 20 000 eur.

Podniknuté kroky:

červen 2002 > Bylo podáno trestní oznámení bratrem a přítelkyní zemřelého pro zneužívání pravomoci veřejného činitele.
srpen 2002 > Usnesením Inspekce Ministerstva vnitra (IMV) se odložilo.
srpen 2002 > Byla podána stížnost zmocněncem přítelkyně zemřelého.
září 2002 > Zrušení usnesení o odložení a vrácení k novému prošetření.
únor 2003 > Usnesením IMV byla věc opět odložena.
únor 2003 > Opět byla podána stížnost zmocněncem přítelkyně zemřelého, který upozorňoval na zásadní rozpory v posudku.
květen 2003 > Stížnost byla zamítnuta pro nedůvodnost.
červen 2003 > Vyrozumění o provedení dohledu ze strany státního zastupitelství: Byla sice přiznána určitá pochybení a přijata opatření pro nápravu, ovšem meritorní závěry o odležení věci byly uznány za správné.
červen 2004 > Zmocněnec podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
květen 2008 > Vláda nabízí přátelské vyrovnání – 12 000 eur pro stěžovatelky, družku a matku zesnulého (dohromady). Začíná vyjednávání
červen 2008 > Předložení návrhu na vyrovnání ze strany stěžovatelek.
únor 2012 > Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že došlo k porušení práva pana Pechy na život a pozůstalým přiznal odškodné ve výši celkem 20 tisíc eur.

Tisková zpráva k případu:

únor 2012 > Štrasburský soud: Smrt muže na brněnské policejní stanici nebyla řádně prošetřena

Případ je uzavřen. Soud přiznal pozůstalým odškodné 20 000 eur.