Soud potvrdil, že rodičům, kteří odloží očkování svého dítěte, nebude hrozit trest

Leden 2010

Právníci Ligy se zabývají případem rodičů, kteří se rozhodli odložit očkování svého dítěte na jeho pozdější věk a kteří byli obviněni za nesplnění očkovací povinnosti.Verdikt Nejvyššího správního soudu z července 2010, kterého Liga dosáhla v jiném svém případu, však napomohl rozhodnutí, že očkování stanoví pouhá vyhláška a nikoliv zákon, což nestačí k tomu, aby rodiče mohli být za nesplnění očkování sankcionováni.

Vysokoškolsky vzdělaní rodiče se rozhodli odložit očkování své dcery až do pozdějšího věku, neboť na základě studia literatury a názorů některých imunologů dospěli k závěru, že až ve věku tří let je imunita dítěte zcela vyvinutá a lze vyloučit kontraindikace očkování. Dětská lékařka však chtěla dítě naočkovat již několik měsíců po jeho narození. Rodiče ale nepoučila o všech rizicích spojených s očkováním a jeho možných důsledcích, ani o případných alternativách, jako je například odložení očkování.

Případem se začala zabývat hygienická stanice a bez ohledu na námitky a přesvědčení rodičů je uznala vinnými z přestupku na úseku zdravotnictví tím, že včas nezajistili očkování hexavakcínou. Proti tomuto rozhodnutí se rodiče odvolali a Ministerstvo zdravotnictví původně požadovanou částku za pokutu a náklady řízení snížilo na 12 tisíc korun. Rodiče proti tomu podali správní žalobu a soud jim dal zapravdu, a to na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z července 2010, kterého Liga dosáhla v jiném svém případu. Toto rozhodnutí dospělo k závěru, že očkování stanoví pouhá vyhláška a nikoliv zákon, což nestačí k tomu, aby rodiče mohli být za nesplnění očkování sankcionováni.

Proč se Liga případem zabývá

Sankcionování za neočkování dětí nebo za odklad očkování nemá obdoby ve většině západních států. Naopak zkušenosti ze zemí, jako jsou Německo a Rakousko, ukazují, že dobrovolné očkování bez jakýchkoli sankcí zajistí také vysokou proočkovanost i ochranu veřejného zdraví. Rozhodování o tom, jaké látky a kdy mají být dítěti aplikovány, by mělo patřit rodičům po konzultaci s lékařem a zvážením stavu a rizik u konkrétního dítěte. V současnosti však o tom chtějí rozhodovat úředníci Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi. Zároveň však nikdo z nich nechce nést odpovědnost za nežádoucí účinky očkování.

Podniknuté kroky:

  • Prosinec 2008 – rozhodnutí Hygienické stanice Hlavního města Prahy o přestupku
  • Únor 2009 – rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které snížilo pokutu
  • Duben 2009 – podána správní žaloba k Městskému soudu v Praze
  • Srpen 2010 – soud zrušil rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví,
  • Září 2010 – Ministerstvo zdravotnictví podalo kasační stížnost proti rozhodnutí soudu

Případ je otevřen.