Strážníci zadrželi seniora a znemožnili mu vyjádřit se na zastupitelstvu

Květen 2016

Znojemský senior chtěl na zasedání městských zastupitelů vyjádřit svůj negativní názor na činnost radních. To mu však znemožnili strážníci, kteří jej ztotožnili a předvedli na policejní stanici. Než se vše vyjasnilo, schůze skončila. Právníci Ligy se případu ujali poté, co radní podali na seniora trestní oznámení pro pomluvu. Vzhledem k tomu, že došlo k zásahu do celé řady práv seniora (právo na osobní svobodu, na svobodu projevu, na lidskou důstojnost), pomáhá mu Liga domáhat se omluvy a finančního zadostiučinění.

Případ byl „oceněn“ prvním místem v soutěži Otevřeno x Zavřeno v kategorii Svoboda projevu a šíření informací.

František P., muž v důchodu, se chtěl v květnu 2010 zúčastnit zasedání městského zastupitelstva ve Znojmě a předat na něm přítomným radním svůj otevřený dopis. Ten předtím ve zkrácené formě uveřejnil v místních novinách a kritizoval v něm některé činy a postupy tehdejšího vedení radnice, zejména starosty Petra Nezvedy a tajemníka městského úřadu Vladimíra Krejčíře. Na zasedání se ovšem vůbec nedostal; při čekání na zahájení zasedání zastupitelstva jej zadrželi strážníci.

Ti se nejdříve bez udání důvodu dožadovali mužova občanského průkazu. Když František P. jejich požadavku vyhověl, po chvíli k němu přistoupili znovu s tím, že se dopouští páchání trestného činu a převezli jej na policejní stanici.

Strážníci mu znemožnili svobodně vyjádřit názor

Tam musel senior strávit zhruba hodinu a půl, než se věc vysvětlila. V době, kdy ho policisté propustili na svobodu, byla schůze zastupitelů již dávno ukončena.

Podnět k prokázání totožnosti i k jeho zadržení dostali strážníci pravděpodobně od tajemníka městského úřadu, proti němuž chtěl František P. veřejně vystoupit. Mimoto na něj zmíněný radní podal trestní oznámení pro pomluvu, což policie později odložila. Podobně dopadlo také trestní oznámení podané Františkem P. na jednání policistů i tajemníka, což potvrdilo i okresní státní zastupitelství.

Podniknuté kroky:

listopad 2010 > Byla podána žádost o poskytnutí zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu vůči městu Znojmu.

červen 2011 > Byla podána žaloba podle zákona 82/1998 Sb. proti městu Znojmu s požadavkem na omluvu a finanční odškodnění.

srpen 2012 > Okresní soud ve Znojmě věc předkládá k posouzení příslušnosti soudů k Vrchnímu soudu v Olomouci.

listopad 2012 > Vrchní soud v Olomouci bez odůvodnění rozhodl, že příslušný k projednání žaloby je Krajský soud v Brně.

leden 2013 > Proti rozhodnutí Vrchního soudu byla podána ústavní stížnost pro porušení základního práva na zákonného soudce, na projednání věci bez průtahů, na majetek a na spravedlivý proces.

březen 2014 > Ústavní soud rozhodl o tom, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces. Na základě toho byl případ vrácen Okresnímu soudu ve Znojmě.

leden 2015 > Okresní soud ve Znojmě žalobu seniora zamítl z důvodu údajného promlčení jeho nároků, proti čemuž podal senior odvolání.

Tiskové zprávy k případu:

listopad 2010 > Jsou strážníci prodlouženou rukou zastupitelstva?

březen 2014 > Ústavní soud se zastal seniora, který se zatím marně soudí kvůli zásahu strážníků

 

Případ je otevřen