Žena téměř v narkóze souhlasila se sterilizací, lékaři se museli omluvit

Červen 2011

Krátce předtím, než žena upadla do narkózy, ji lékaři donutili podepsat souhlas se sterilizací. Právníci Ligy se případu ujali a na základě jejich argumentů soud rozhodl, že jednání lékařů bylo protiprávní a že se lékař musí poškozené omluvit.

Podruhé těhotnou jednadvacetiletou I. přijali lékaři jednoho červencového večera roku 1997 do nemocnice. Měla porodní bolesti. Při vizitě ji lékař prohlédl a prohlásil, že jelikož rodila své první dítě císařským řezem, je třeba tento zákrok provést i tentokrát. Sestry proto paní I. připravily k operaci a odvezly ji na sál, kde dostala čtyři injekce. Než žena upadla do umělého spánku, vzpomněl si lékař, že nepodepsala potřebné dokumenty. Ve chvíli, kdy paní I. již nebyla zcela při vědomí, bez jakéhokoliv ponaučení a upozornění, proto podepsala to, co jí sestry podstrčily: souhlas ke sterilizaci. To jí doživotně zabránilo mít další děti.

Nevěděla, co sterilizace znamená

V poledne téhož dne se paní I. probudila podruhé jako maminka. Jedna ze sester jí sdělila, že se jí narodila dcera, že je dítě zdravé a jí že provedli sterilizaci. Pacientka však netušila, co sterilizace znamená, proto zůstala nadále přesvědčená, že je vše v pořádku.

O významu cizího slova se dozvěděla o rok později. Společně se svým partnerem se rozhodla pořídit si další dítě. Nehezké překvapení jí však čekalo při návštěvě lékaře. Ten jí vysvětlil, že sterilizace je téměř nezvratitelný zákrok a že už nikdy žádné dítě mít nebude.

Podle zákona musí být pacient před takovým zákrokem dostatečně informovaný a musí se rozhodnout svobodně. V tomto případě lékaři chybovali a bez vědomí paní I. ji doživotně poznamenali. Na základě žádosti poškozené jsme proto podali k soudu žalobu. Ten rozhodl, že se nemocnice musí ženě omluvit a zároveň zaplatit odškodné ve výši 500 tisíc korun.

Podniknuté kroky:

  • listopad 2005 – podána žaloba na ochranu osobnosti
  • říjen 2007 – krajský soud rozhodl ve prospěch žalobkyně tak, že nemocnice je povinna zaslat dopis s omluvou a zároveň zaplatit částku 500 tisíc korun jako finanční zadostiučinění za neoprávněný zásah do osobnostních práv
  • listopad 2008 – vrchní soud potvrdil, že sterilizace byla provedena protiprávně a žalovaná strana je povinna se omluvit, ale nárok na finanční zadostiučinění prohlásil za promlčený
  • duben 2009 – podáno dovolání k Nejvyššímu soudu
  • červen 2011 – Nejvyšší soud vyhověl našemu dovolání a vrátil věc zpět k vrchnímu soudu (přečtěte si tiskovou zprávu), následně se klientka s nemocnicí dohodla mimosoudně

Případ je uzavřen. Lékaři se poškozené ženě museli omluvit.