Úřady zbavily práv muže, aby je nemohl obtěžovat stížnostmi

Leden 2007

Důchodce si stěžoval na domov, v němž bydlel. Soud rozhodl, že takový člověk by neměl mít právo „obtěžovat“ úřady svými stížnostmi a zbavil ho způsobilosti k právním úkonům. To však podle právníků Ligy nebyl dostatečný důvod pro omezení člověka na životě. Tento fakt nakonec potvrdil i Ústavní soud.

Pan S. je senior, který si různými formami stěžoval na podmínky v domově důchodců, kde žil. Proto mu v roce 2002 soud omezil způsobilost k právním úkonům tak, že nemohl samostatně jednat před soudy, úřady státu i samosprávy. Na základě informací podaných psychologem byl soud přesvědčen, že je pan S. kverulant, který by neměl mít možnost se na úřady obracet a obtěžovat je svými stížnostmi.

Toho řízení se navíc muž vůbec nemohl účastnit. Proto se v roce 2005 obrátil o pomoc na Ligu lidských práv.

Před soudem jsme argumentovali tím, že není možné omezit způsobilost člověka jen proto, aby státní orgány nebyly „obtěžovány“. Tento fakt potvrdil i Ústavní soud.

Okresní soud proto návrhu na navrácení způsobilosti panu S. vyhověl.

Podniknuté kroky:

  • 2005 – právní zastupování pana S. před okresním soudem – v polovině roku 2006 soud návrhu vyhověl
  • Podána žaloba na poskytnutí finanční náhrady za období, kdy byla způsobilost poškozeného omezena.

 Případ je uzavřen. Soud navrátil muži způsobilost k právním úkonům.