Za vyoperování zdravého orgánu proti vůli pacientky zaplatí lékař 300 tisíc korun

Leden 2013

Paní A. podstoupila v roce 2006 operaci dělohy. Před zákrokem sdělila lékařům, že si přeje, aby jí byly zachovány vaječníky, které podle dosavadních vyšetření byly zdravé. I přesto se operatér rozhodl je preventivně odstranit.

Žádnou patologii nepotvrdily ani následné laboratorní testy. Paní A. se proto obrátila na Českou lékařskou komoru. Ta po několika jednáních a přezkumech dospěla k závěru, že je lékař disciplinárně odpovědný, neboť se pro odstranění orgánu rozhodl svévolně.

Po odebrání vaječníků nastoupila u pacientky předčasná menopauza zahrnující řadu somatických a psychických obtíží. Liga lidských práv poskytla poškozené právní zastoupení. Došli jsme k závěru, že odstraněním zdravého orgánu došlo k zásahu do základních práv ženy. Lékař narušil zejména právo na ochranu osobní integrity, soukromého a rodinného života a právo na zdraví.

Podniknuté kroky:

červen 2008 > Podána žaloba na ochranu osobnosti.

květen 2009 > Soud konstatoval protiprávnost odebrání vaječníků a přiznal paní A. právo na omluvu a finanční satisfakci.

říjen 2009 > Odvolací soud odškodnění zvýšil na celkovou částku 150 tisíc korun.

březen 2010 > Podáno dovolání k Nejvyššímu soudu. Argumentujeme, že soudy dostatečně nezohlednily závažnost zásahu a skutečnost, že výše odškodnění by měla působit preventivně, aby odrazovala zdravotníky od porušování práv pacientů.

září 2012 > Nejvyšší soud dal Lize za pravdu, že soudy nedostatečně zohlednily preventivně-sankční funkci náhrady za zásah do práva na ochranu osobnosti a oba předchozí rozsudky zrušil v tom rozsahu, ve kterém odškodnění odmítly (už přiznané odškodnění zůstalo zachováno).

leden 2013 > Krajský soud v Liberci v obnoveném řízení přiznal klientce dalších 150 000 Kč. Celkové odškodnění tak činí 300 000 Kč.

Tiskové zprávy k případu:

červenec 2009 > Za nezákonné odstranění zdravého orgánu přiznal soud pacientce směšné odškodné

leden 2010 > Šance pacientů na spravedlivé odškodnění se zvyšují

leden 2013 > Dobrá zpráva pro pacienty: soudy musí zohlednit, aby odškodnění působilo preventivně

Ke stažení:

leden 2013 > Rozsudek Krajského soudu v Liberci

 

Případ je uzavřen