Žena nechala svého druha nezákonně zavřít na psychiatrii, soud ho zbavil práv

Leden 2007

Muž se proti své vůli ocitl na psychiatrii, kde byl hospitalizován a léčen násilnými prostředky. Soud ho bez jeho vědomí zbavil způsobilosti k právním úkonům. Liga se ujala právního zastoupení poškozeného. Po dvou letech vrátil krajský soud muži způsobilost v plném rozsahu.

Po hádce s družkou v roce 2005 se pan M. proti své vůli ocitl v psychiatrické léčebně. Rozvášněná žena zneužila toho, že se její partner na psychiatrii léčil již dříve a zavolala o pomoc právě do této instituce. A aniž by o tom věděl, zbavil soud pana M. způsobilosti k právním úkonům. Jeho družka, soudem ustanovená opatrovnice, dala na žádost léčebny s hospitalizací souhlas.

Došlo tím k paradoxní situaci, kdy byl pan M. hospitalizován jakoby dobrovolně, ale přitom byl držen proti své vůli. Na uzavřeném oddělení bez možnosti vycházek a s násilně poskytovanými metodami léčby injekcemi a léky.

Pobyt v léčebně měl schválit soud

Po nějaké době se mu podařilo kontaktovat právníky Ligy lidských práv. Zjistili jsme, že soudní řízení, kterým má být zákonnost držení na psychiatrii přezkoumána, zahájeno nebylo, a proto jsme podali žádost soudu, protože takový soudní přezkum není možné nahradit pouhým uvážením opatrovnice.

Soud i přes naši urgenci odmítl případ přezkoumat. Naštěstí byl pan M. z léčebny brzy propuštěn. Trval však na tom, že soud musí v jeho věci rozhodnout, aby se podobná situace nemohla opakovat. Po dvou letech získal pan M. způsobilost k právním úkonům zpět.

Podniknuté kroky:

  • 2005 – podána žádost o zahájení soudního řízení o přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče – okresní soud nečinný
  • 2006 – podána stížnost na průtahy v řízení – okresní soud stále nečinný
  • začátek roku 2007 – podána žádost na Ústavní soud, že postupem okresního soudu došlo k porušení základních práv – soud zatím nerozhodl
  • podáno odvolání proti rozsudku, kterým byl pan M. zbaven bez svého vědomí způsobilosti k právním úkonům – krajský soud vyhověl a rozsudek zrušil, věc vrácena zpět soudu prvního stupně
  • podzim 2007 – soud rozhodl o zachování plné způsobilosti k právním úkonům pana M.

Případ je uzavřen. Soud navrátil poškozenému způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.