Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích

Rozhodnutí o rozpuštění Dělnické strany se stalo jením z klíčových rozhodnutí v české judikatuře. Pro svoji délku je obtížně přístupné, a proto se autoři rozhodli ho čtenářům přiblížit ve formě výkladu jako pomyslná tři dějství. Dějstí první začíná v roce 2008, kdy byl podaný návrh na rozpuštění Dělnické strany vládou České republiky, a je ukončené neúspěchem návrhu vlády. V novém návrhu vláda předložila propracovanější návrh opřený o silnou argumentaci a důkazy, kterými se Nejvyšší správní soud detailně zabýval a rozhodl o rozpuštění Dělnické strany.

Autoři: Mgr. Kristýna Foukalová, JUDr. Pavel Molek

Publikováno: Soudce 10/2010