Inkluzivní vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí žáka formou výuky a nejen jejím obsahem

Autorka se ve svém článku zabývá inkluzivnímu vzdělávání, které ovlivňuje kompetence žáků a přináší nový přístup nejen pro žáky, ale i pedagogické pracovníky. Pozornost je věnována zejména základním třem důvodům k prosazování tohoto systému – důvod právní, který na základě několika národních i mezinárodních předpisů vychází z povinnosti zařazovat děti do běžných škol, dále pedagogický a morální důvod, které učí děti základním hodnotám a kompetencím.

Autor: Mgr. Monika Tennebergerová, DiS.

Publikováno: Inkluzivní vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí žáka formou výuky a nejen jejím obsahem. 2010.