Dopad nového trestníku zákoníku na zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Článek reflektuje zejména terminologické změny, které přinesla novela trestního zákoníku (zákon č. 41/2009 Sb.) s ohledem na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Příspěvek je rozdělen na dvě části, přičemž první část je věnována pojmu „dítě“ a změně v pojetí trestného činu a druhá část se týká řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Mimo terminologických změn jsou uvedeny i nové tresty, které je možné uložit vedle vhodných výchovných opatření.

Autoři: Milana Hrušáková, Mgr. Jana Marečková, LL.M.

Publikováno: Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1